Slováci sa pri výbere pôžičky rozhodujú podľa výšky splátky • Home…

Slováci sa pri výbere pôžičky rozhodujú podľa výšky splátky

22. 03. 2011

Piešťany 22. marec – Slováci sa pri rozhodovaní o pôžičke riadia hlavne výškou splátky. Tá je hlavným kritériom pre takmer 40 % ľudí. Iba 28 % porovnáva viac kritérií súčasne. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý medzi svojimi klientmi uskutočnila úverová spoločnosť Home Credit Slovakia. Tá odporúča porovnávať nielen výšku splátky či úroku, ale viac kritérií súčasne. Klient musí ešte pred podpisom zmluvy vedieť, koľko celkom za pôžičku zaplatí. Získa tak možnosť posúdiť, či mu tieto podmienky vyhovujú.

Prieskum ukázal, že ľudia pri porovnávaní pôžičiek najčastejšie hľadia na výšku splátky (40 %), nasleduje informácia, koľko celkom preplatia (36 %), dobré meno firmy, u ktorej si požičiavajú (23 %), úroková sadzba (14 %) a RPMN (3 %). Klienti mohli uviesť viac ako jedno kritérium, čo však urobilo iba 28 % opýtaných. „Aj keď to je nízke číslo, oproti Českej republike, je to ešte dobrý výsledok. Tam na viac ako jedno kritérium hľadí iba každý ôsmy respondent prieskumu,“  uvádza Michal Kozub, analytik spoločnosti Home Credit.

Najdôležitejším kritériom by mala byť celková čiastka, ktorú človek preplatí počas doby splácania. Tá predstavuje najkomplexnejší pohľad na celkové náklady. Všetky ďalšie ukazovatele sú iba čiastočné. „Údaj sa klient dozvie z predzmluvného formulára ešte pred podpisom úverovej zmluvy. Má tak priestor ponuku posúdiť a rozhodnúť sa pre tú najvýhodnejšiu. Celková splatná čiastka je tiež súčasťou zmluvy,“  dopĺňa Michal Kozub.

Je potrebné sledovať i ďalšie kritéria. Medzi najdôležitejšie patrí hlavne úroková sadzba, dĺžka splácania, výška splátky, RPMN a rôzne dodatočné poplatky či naopak benefity, ktoré z uzavretia úverovej zmluvy môžu vyplynúť (napríklad predĺžená záruka na tovar alebo ponuka asistenčných služieb pri nákupe auta na úver). Každý klient by si mal pred podpisom zmluvy preštudovať sadzobník a zistiť, koľko si spoločnosť účtuje za ďalšie služby. Dobré je sledovať hlavne tie poplatky, ktoré plánuje klient v súvislosti s úverom využiť – napríklad poplatok za predčasné splatenie.

Podľa akých kritérií sa Slováci rozhodujú, keď premýšľajú o pôžičke?

<div>
Kritérium Percentuálny podiel
Výška splátky 40 %
Celkovo zaplatená suma 36 %
Meno spoločnosti 23 %
Úroková sadzba 14 %
Iné kritérium 9 %
RPMN 3 %
</div>

 

*Telefonický prieskum realizovaný vo februári 2011 na vzorke 316 klientov Home Credit Slovakia a.s. a 304 klientov Home Credit a.s.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2010 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 111 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe a v Ázii. Vo vybraných krajinách úspešne ponúka a rozvíja aj služby retailového bankovníctva. Skupina zamestnáva 19 300 ľudí a poskytla služby už 25,5 miliónom klientov (údaj k 31.12.2010). Skupina pôsobí v Českej republike (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), v Ruskej federácii (od roku 2002), v Bielorusku (od roku 2007), v Číne (od roku 2007) a vo Vietname (od roku 2009). Značka Home Credit je od roku 2005 navyše prítomná v Kazachstane, kde holdingová spoločnosť Home Credit B.V. drží minoritný podiel v AO Home Credit Bank. Skupina tiež skúma príležitosti pre vstup na ďalšie rozvíjajúce sa trhy na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. PPF vlastní aktíva vo výške zhruba 12 miliárd EUR (údaj k 30.6.2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebnou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.cz.