preload obrazku pro baner

Splátkový predaj na Slovensku stále v kurze

Pridané

30.03.2004

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. obhájila hodnotenie udelené CRA RATING AGENCY, afilácia Moody´s Investors Services. Získala krátkodobý CRA Rating na úrovni skP-2 a zároveň dlhodobý lokálny CRA Rating na úrovni skA-.

    <p>V roku 2002 bolo pridelenie ratingu mladej spoločnosti na slovenskom trhu dôkazom vysokej úrovne poskytovaných služieb a&nbsp;hospodárenia. Udržanie pozície je dobrým signálom jej smerovania. Ratingová agentúra pozitívne hodnotí pozíciu Home Credit Slovakia na trhu, jej distribučnú sieť, zlepšujúci sa vývoj hospodárenia, poistenie úverového rizika a&nbsp;schopnosť spoločnosti získavať prostriedky pre ďalší rozvoj. Podľa názoru CRA Rating agency je Home Credit Slovakia schopný v&nbsp;plnej výške a&nbsp;včas plniť svoje finančné záväzky, celkovo i&nbsp;vzhľadom na očakávaný krátkodobý vývoj. </p>
    <p>Home Credit Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999 v&nbsp;oblasti poskytovania krátkodobých a&nbsp;strednodobých úverov na nákup prevažne spotrebného tovaru i&nbsp;niektorých služieb (spotrebné úvery). Za toto krátke obdobie sa stal najväčším poskytovateľom spotrebiteľských úverov na Slovensku. </p>
    <p>Okrem spotrebiteľských úverov poskytuje aj revolvingový úver prostredníctvom úverovej karty YES. Aj v&nbsp;tomto segmente je spoločnosť Home Credit Slovakia lídrom na trhu s&nbsp;absolútne najväčším počtom vydaných nákupných úverových kariet. </p>
    <p>Pri predaji svojich produktov Home Credit využíva sieť zmluvných maloobchodných predajcov. Obchodná sieť rovnomerne pokrýva územie celej SR, čo dokumentujú prevažne vyrovnané výšky obratu v&nbsp;jednotlivých oblastiach. Okrem splátkového predaja a&nbsp;revolvingového úveru spoločnosť od roku 2003 poskytuje aj bezúčelové pôžičky bez ručiteľa.</p>