Splátkový predaj na Slovensku stále v kurze • Home Credit Slovakia,…

Splátkový predaj na Slovensku stále v kurze

30. 03. 2004

Home Credit Slovakia v roku 2003 s novým ratingom.

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. obhájila hodnotenie udelené CRA RATING AGENCY, afilácia Moody´s Investors Services. Získala krátkodobý CRA Rating na úrovni skP-2 a zároveň dlhodobý lokálny CRA Rating na úrovni skA-.

V roku 2002 bolo pridelenie ratingu mladej spoločnosti na slovenskom trhu dôkazom vysokej úrovne poskytovaných služieb a hospodárenia. Udržanie pozície je dobrým signálom jej smerovania. Ratingová agentúra pozitívne hodnotí pozíciu Home Credit Slovakia na trhu, jej distribučnú sieť, zlepšujúci sa vývoj hospodárenia, poistenie úverového rizika a schopnosť spoločnosti získavať prostriedky pre ďalší rozvoj. Podľa názoru CRA Rating agency je Home Credit Slovakia schopný v plnej výške a včas plniť svoje finančné záväzky, celkovo i vzhľadom na očakávaný krátkodobý vývoj.

Home Credit Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999 v oblasti poskytovania krátkodobých a strednodobých úverov na nákup prevažne spotrebného tovaru i niektorých služieb (spotrebné úvery). Za toto krátke obdobie sa stal najväčším poskytovateľom spotrebiteľských úverov na Slovensku.

Okrem spotrebiteľských úverov poskytuje aj revolvingový úver prostredníctvom úverovej karty YES. Aj v tomto segmente je spoločnosť Home Credit Slovakia lídrom na trhu s absolútne najväčším počtom vydaných nákupných úverových kariet.

Pri predaji svojich produktov Home Credit využíva sieť zmluvných maloobchodných predajcov. Obchodná sieť rovnomerne pokrýva územie celej SR, čo dokumentujú prevažne vyrovnané výšky obratu v jednotlivých oblastiach. Okrem splátkového predaja a revolvingového úveru spoločnosť od roku 2003 poskytuje aj bezúčelové pôžičky bez ručiteľa.