Štvrtina Slovákov stále odmieta dávať vreckové. Situácia sa ale…

Štvrtina Slovákov stále odmieta dávať vreckové. Situácia sa ale pomaly zlepšuje

26. 09. 2012

Piešťany 26. september 2012 – Zdá sa, že slovenskí rodičia pomaly nachádzajú cestu k vreckovému. Oproti minulému roku sa k nemu prikláňa viac ľudí. Svojim deťom vreckové dáva alebo by dávalo sedem opýtaných z desiatich. Za ideálny vek, kedy s vreckovým začať, považujú slovenskí rodičia 10 rokov. Priemerná čiastka sa oproti minulému roku znížila na 9 a pol eura za mesiac. Ukázal to najnovší telefonický prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Home Credit a.s. 

Prístup k vreckovému, ako jednému z najdôležitejších nástrojov finančnej výchovy detí, sa v poslednej dobe mierne zlepšil. Zatiaľ čo v minulom roku sa k vreckovému prikláňalo iba 68 % ľudí, tento rok je to     73 %. „Za zmenou stojí zlepšujúca sa situácia vo výchove finančnej gramotnosti. Tá sa postupne dostáva do škôl a učí deti pracovať s peniazmi. Rodičia sa zároveň dozvedajú na čo vreckové slúži, že to nie je možnosť kúpiť si napríklad zakázané čokolády,“ hovorí k prieskumu Michal Kozub, analytik Home Credit Slovakia. Oproti susednému Česku ide ale len o malý posun. Českí rodičia totiž dávajú vreckové v 88 % prípadov kým na Slovensku štvrtina rodičov vreckové stále odmieta.                                   

Priemerná čiastka vreckového sa v porovnaní s minulým rokom znížila na 9,5 eura za mesiac. Prieskum pritom zaznamenal výrazný rozdiel v postoji mužov a žien. Omnoho benevolentnejší sú otcovia – tí by dopriali svojim deťom priemerne 13 Eur, zatiaľ čo matky len 7 Eur. „Je vidieť, že súčasné ekonomické problémy v Európe sa premietajú aj do hospodárenia domácností a vreckového detí. Rodiny šetria, takže šetriť musia aj deti,“ komentuje situáciu Michal Kozub. Jednota však panuje medzi mužmi a ženami v názoroch, či vreckové dávať alebo nedávať. Rovnaké percento je za vreckové pri oboch pohlaviach.

Pokiaľ ide o vek, Slováci stále volia 10 rokov ako optimálnu hranicu pre prvé vreckové. Sú to deti, ktoré sú v štvrtej až piatej triede základnej školy a chystajú sa buď na viacročné gymnáziá alebo na druhý stupeň. „Deti v tomto veku už bez problémov zvládajú násobilku, počítajú z hlavy, a preto si ľahko dokážu spočítať koľko peňazí majú alebo ako si ich rozdeliť,“ dodáva Kozub. 

Z odpovedí v prieskume je vidieť, že existujú tri zásadné obdobia, kedy ľudia navrhujú dávať deťom vreckové. Prvá veľká skupina ľudí volí vreckové už so začiatkom školskej dochádzky, teda okolo 6 až 7 rokov. „Nie každé dieťa je ale v tomto veku pripravené pracovať s peniazmi. Dve eurá pre nich nemusia mať väčšiu hodnotu ako jeden cukrík, za ktorý ich vymenia s kamarátmi,“ varuje Michal Kozub. Druhá, najpočetnejšia, skupina rodičov sa prikláňa k desiatim rokom a posledná by vreckové začala dávať až so získaním občianskeho preukazu, teda v pätnástich rokoch. „Toto je ale už veľmi neskoro,“ hovorí Michal Kozub a dodáva: „Potom sa stáva, že v pätnástich rokoch dostanú deti prvé vreckové, a pretože s peniazmi nevedia hospodáriť, okamžite všetky minú a neriešia pritom za čo.“

Rozdiely v prieskume sú viditeľné aj v jednotlivých krajoch. Najlepší vzťah k vreckovému majú ľudia z Nitry a okolia, tu je za vreckové 80 % ľudí. Naopak, veľkými skeptikmi sú rodičia z okolia Bratislavy a Žiliny. Iba 64 % ľudí v týchto krajoch súhlasí s  vreckovým, čo je výrazne pod republikovým priemerom. Bratislava prekvapivo nevedie ani vo výške vreckového. Priemerne tu sú rodičia ochotní dať deťom 11 Eur. Oproti tomu v Nitre sú ľudia k svojim deťom najštedrejší z celého Slovenska. Ako ideálnu čiastku vreckového uvádzajú priemerne 13 Eur.

Vreckové ale nie je len záležitosť Slovenska alebo strednej Európy. Bežne ho dostávajú aj deti v ďalších krajinách ako je Rusko alebo Čína. V Rusku je typický vek pre začiatok vreckového 10 rokov, v Číne dokonca 6 rokov. Pravým opakom je Vietnam. Tam rodičia prekvapivo volia až 15 rokov. V Kazachstane deti dostávajú prvé vreckové najčastejšie v 7 rokoch a rodičia sa k nemu stavajú viac ako pozitívne. Celých 94 % opýtaných je za vreckové a priemerná čiastka, ktorú by dali desaťročnému dieťaťu je 3 tisíc kazašských tenge, čo je v prepočte asi 16 Eur.

 

Dávať deťom vreckové – áno alebo nie?

 

ÁNO

NIE

Bansko-Bystrický

76%

24%

Bratislavský

64%

36%

Košický

74%

26%

Nitriansky

80%

20%

Prešovský

64%

36%

Trenčiansky

79%

21%

Trnavský

73%

27%

Žilinský

71%

29%

Slovensko

73%

32%

  

V koľkých rokoch dávať vreckové?

Vek

Podiel

menej ako 6 rokov

0,7%

6

6,1%

7

14,1%

8

5,4%

9

2,2%

10

30,3%

11

1,1%

12

11,9%

13

3,2%

14

4,0%

15

19,9%

Viac ako 15 rokov

1,1%

 

Aké vysoké vreckové dávať desaťročnému dieťaťu?

Kraj

Vreckové

Bansko-Bystrický

9,5 €

Bratislavský

11,5 €

Košický

9,6 €

Nitriansky

12,8 €

Prešovský

8,3 €

Trenčiansky

8,1 €

Trnavský

8,3 €

Žilinský

8,2 €

Slovensko

9,5 € 

*Telefonický prieskum sa uskutočnil v priebehu júla 2012 na 324 respondentoch na Slovensku.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home  Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V roku 2011 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 137 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a jej dcérske spoločnosti) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v Európe a svoje služby ponúka 4,5 miliónom aktívnych klientov (k 30. 6. 2011 vrátane Kazachstanu). Vo vybraných krajinách úspešne ponúka a rozvíja aj služby retailového bankovníctva. Skupina pôsobí v Českej republike (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), Ruskej federácii (od roku 2002) a v Bielorusku (od roku 2007). Značka Home Credit je od roku 2005 navyše prítomná v Kazachstane, kde spoločnosť Home Credit B.V. drží minoritný podiel v AO Home Credit Bank. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. Aktuálne vlastní aktíva vo výške približne 12,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov či poľnohospodárstva, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebiteľskou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.

Na základe úspechu Home Creditu v Európe PPF rozvíja spotrebiteľské financovanie pod značkou Home Credit aj v Ázii, konkrétne v Číne (od roku 2007) a vo Vietname (od roku 2009) a skúma príležitosti pre vstup na ďalšie rozvíjajúce sa trhy v tomto regióne. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu.