Takmer tretina Slovákov považuje vreckové za zbytočnosť • Home Credit…

Takmer tretina Slovákov považuje vreckové za zbytočnosť

22. 08. 2011

Piešťany 22. august 2011 – Vreckové nedáva alebo by svojim potomkom nedávalo 32 % Slovákov. V Česku odmieta dávať vreckové 29 % opýtaných, naopak v Rusku sú rodičia štedrejší – finančného prilepšenia sa nedočká iba päť detí zo sto. Vyplýva to z júlového prieskumu, ktorý finančná skupina Home Credit Slovakia uskutočnila v troch krajinách, kde pôsobí. Výsledky sú znepokojujúce: chýbajúce vreckové spôsobuje nižšiu orientáciu detí v hodnote peňazí. Výrazne sa tak obmedzuje ich schopnosť robiť v budúcnosti zodpovedné finančné rozhodnutia. Ekonómovia aj psychológovia sa zhodujú, že vzťah k peniazom by si deti mali budovať v rodine už od útleho veku. Finančné vzdelávanie by nemalo chýbať ani na školách.

Deti od malička bežne pracujú s počítačmi a mobilmi, na internete sú často zbehlejšie ako ich rodičia. Financie im však také blízke nie sú,“   uvádza analytik Home Credit Slovakia Michal Kozub. Dodáva, že aspoň symbolické vreckové by deťom pomohlo zoznámiť sa so svetom peňazí a pomaly do neho preniknúť, aby v dospelosti nemali s financiami problémy. 

Aj preto sa väčšina oslovených prikláňa k pravidelnej „detskej výplate“. Ako ideálny vek, v ktorom by deti mali sami začať hospodáriť s peniazmi, zvolili ľudia na Slovensku, v Česku aj v Rusku rovnakú hranicu 10 rokov. 17 % opýtaných Slovákov súhlasí s pravidelným vreckovým už od začiatku školskej dochádzky, teda od 6 rokov. „Rodičia by mali venovať dostatok času vysvetľovaniu a diskusii o tom, prečo dieťa vreckové dostáva, čo sa s peniazmi robí a na čo ho môže použiť. Výška vreckového by samozrejme mala byť úmerná veku,“   upozorňuje psychológ Jiří Brančík.

V Rusku sú ľudia vreckovému naklonení najviac: pre 95 % je samozrejmé, že ho deti pravidelne využívajú. Rovnako aj v Česku dostáva obvykle peniaze 71 detí zo sto. Ako zodpovedajúcu čiastku vnímajú Slováci 10 €, Česi 200 korún (8,3 €) a v Rusku sú rodičia ochotní podporiť deti čiastkou až 500 rubľov (12 €). „Stretli sme sa aj s prekvapivými odpoveďami štedrých respondentov, že rozumná výška vreckového je 100 € a viac,“   dodáva Kozub. Varuje, že takto vysokým vreckovým rodičia často kompenzujú potomkom nedostatok spoločne stráveného času. Dieťa si neuvedomuje hodnotu peňazí a vysoké vreckové vníma ako samozrejmosť.   

Prieskum rovnako zisťoval, ako sa ľudia stavajú k odmeňovaniu detí za drobné domáce práce. Slováci sú v tomto prípade najprísnejší – domáce práce a upratovanie považuje za samozrejmosť 87 % oslovených. Tri štvrtiny respondentov v Česku a v Rusku si myslia, že pomáhať doma je samozrejmosť a dieťa by za to nemalo dostávať špeciálnu odmenu. Štvrtina pripúšťa, že svojho potomka peniazmi k upratovaniu motivuje.    

Vreckové v skratke:

  • Vreckové dáva alebo by deťom dávalo 95 % Rusov, 71 % Čechov a 68 % Slovákov
  • Prvé peniaze pre vlastné potreby by dieťa v ČR, SR aj Rusku malo dostať zhruba v 10 rokoch
  • Pre 17 % slovenských respondentov by sa začiatok výplaty vreckového mal zhodovať s nástupom do školy
  • Slováci sú ochotní prispieť desaťročnému dieťaťu najčastejšie 10 € na mesiac, Česi 200 Kč (8,3 €) a Rusi 500 rubľov (12 €)
  • Len 13 % Slovákov by odmenilo dieťa za pomoc v domácnosti, rovnako by tak spravilo     25 % Čechov a 27 % Rusov

* Telefonický prieskum prebehol v júli 2011 na vzorke 365 klientov Home Creditu v Českej republike, 447 na Slovensku a 350 v Rusku.


Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home  Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V prvej polovici roka 2011 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 62 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a jej dcérske spoločnosti) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v Európe a svoje služby ponúka 4,5 miliónom aktívnych klientov (k 30. 6. 2011 vrátane Kazachstanu). Vo vybraných krajinách úspešne ponúka a rozvíja aj služby retailového bankovníctva. Skupina pôsobí v Českej republike (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), Ruskej federácii (od roku 2002) a v Bielorusku (od roku 2007). Značka Home Credit je od roku 2005 navyše prítomná v Kazachstane, kde spoločnosť Home Credit B.V. drží minoritný podiel v AO Home Credit Bank.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. Aktuálne vlastní aktíva vo výške približne 12,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov či poľnohospodárstva, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebiteľskou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.
Na základe úspechu Home Creditu v Európe PPF rozvíja spotrebiteľské financovanie pod značkou Home Credit aj v Ázii, konkrétne v Číne (od roku 2007) a vo Vietname (od roku 2009) a skúma príležitosti pre vstup na ďalšie rozvíjajúce sa trhy v tomto regióne.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu.