Telefonicky je teraz možné získať až 100 000 korún • Home Credit…

Telefonicky je teraz možné získať až 100 000 korún

26. 11. 2007

Bratislava 23. novembra 2007 – Telefonickú pôžičku Home Credit je od novembra možné vybaviť až do výšky 100 000 Sk. Zvýšením hornej hranice úveru reagovala spoločnosť Home Credit Slovakia na dopyt slovenských domácností. Pri žiadnom variante Telefonickej pôžičky neplatí klient poplatky za poskytnutie, vedenie ani predčasné splatenie úveru.

„Priemerná výška Telefonickej pôžičky sa od začiatku roku konštantne zvyšuje až na súčasných 28 000 Sk, čo svedčí okrem iného o vzrastajúcej obľúbenosti neúčelových hotovostných úverov. Slováci sú však pri požičiavaní zodpovední, viac ako polovica klientov sa rozhoduje pre poistenie schopnosti splácať, ktoré Home Credit Slovakia ponúka k akémukoľvek variantu úveru," uvádza Erich Čomor, predseda predstavenstva Home Credit Slovakia, a. s. Najčastejšími klientmi Telefonickej pôžičky sú ľudia od 25 do 44 rokov. 58 percent všetkých klientov tvoria ženy.

Telefonickú pôžičku až do výšky 100 000 Sk si klient vybaví z pohodlia domova a bez vyplňovania zložitých formulárov. Stačí, keď zavolá na bezplatnú zákaznícku linku a oznámi operátorovi požadované informácie. Po schválení dostane poštou zmluvu, ktorú podpíše a pošle naspäť. Potom sú mu peniaze zaslané na bežný účet, alebo si hotovosť vyzdvihne na pošte. Vďaka tomu, že si klient pôžičku vybavuje z domu, má dostatok priestoru a kľudu k detailnému preštudovaniu všetkých zmluvných podmienok. S úverom nie sú spojené žiadne poplatky za poskytnutie, vedenie ani predčasné splatenie.

Akýkoľvek variant Telefonickej pôžičky je možné doplniť poistením schopnosti splácať v dvoch možnostiach: variant A chráni klienta pre prípad pracovnej neschopnosti či invalidity spôsobenej chorobou alebo úrazom, rovnako sa vzťahuje na úmrtie následkom úrazu. Variant B pokrýva všetky uvedené príklady a navyše chráni klienta aj pre prípad straty zamestnania. Za dva mesiace, kedy Home Credit Slovakia poistenie ponúka, sa preňho rozhodlo viac ako 50 % všetkých klientov.

Výše úveru 90 000 Sk 40 000 Sk 20 000 Sk
Výše splátky 1 999 Sk 899 Sk 2 200 Sk
Počet splátok 84 84 10
Poplatok za poskytnutie úveru 0 Sk 0 Sk 0 Sk
Poplatok za vedenie úveru 0 Sk 0 Sk 0 Sk
Poplatok za predčasné splatenie úveru 0 Sk 0 Sk 0 Sk
Úroková sadzba p. a. 20,0 % 20,4 % 21,3 %

Poznámka:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s. patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom spotrebiteľských a revolvingových úverov, produktové portfólio dopľňajú hotovostné pôžičky. V roku 2006 prefinancovala nákupy svojich klientov v hodnote 3,3 miliárd Sk. Spoločnosti skupiny Home Credit, pôsobiacej na trhoch strednej a východnej Európy a strednej Ázie, poskytli v roku 2006 úvery v celkovom objeme 2,7 miliardy USD.

Skupina Home Credit je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF. Tá úspešne spravuje aktíva v hodnote takmer 225 miliárd Kč a rozvíja svoje obchodné aktivity v Českej republike, na Slovensku, v Rusku, na Ukrajine, v Kazachstane, v Bielorusku, na Cypre, vo Vietname a v Číne. Skupina PPF sa zaoberá poisťovníctvom, spotrebiteľským financovaním a bankovníctvom a taktiež poskytuje komplexné služby v oblasti správy majetku. V spoločnostiach patriacich skupine PPF pracuje viac ako 24 000 zamestnancov.