Tlačové vyhlásenie – zrušenie akvizície slovenského zastúpenia GE…

Tlačové vyhlásenie – zrušenie akvizície slovenského zastúpenia GE Money spoločnosťou Home Credit Slovakia

06. 11. 2008

Bratislava, 5. novembra 2008

Home Credit a GE Money sa dohodli na zrušení transakcie, ktorá spočívala v akvizícii slovenského zastúpenia GE Money spoločnosťou Home Credit Slovakia. Dôvodom je fakt, že spoločnosti nedostali k plánovanej transakcii stanovisko regulačných orgánov v termíne, ktorý by zaručoval jej technické zvládnutie. Najneskorší termín bol oboma spoločnosťami dohodnutý na 31. 10. 2008, predovšetkým s ohľadom na nutnosť zaistiť plynulé a bezpečné prevedenie všetkých transakcií a účtovných operácií klientov oboch spoločností na euro.

Pre spoločnosť Home Credit tento záver nepredstavuje žiadne obmedzenie alebo ohrozenie súčasných obchodných aktivít na Slovensku. Slovenský trh naďalej považujeme za veľmi perspektívny a sme pripravení pokračovať v postupnom posilňovaní svojej trhovej pozície, a to rozširovaním distribučných kanálov pre naše úverové produkty, ako aj vstupom do nových trhových segmentov.

 

Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., patrí k lídrom trhu spotrebiteľského financovania na Slovensku. Poskytuje účelové a bezúčelové financovanie prostredníctvom splátkového predaja, hotovostných spotrebiteľských úverov, kreditných a úverových kariet, produktové portfólio dopĺňajú produkty na financovanie nákupu nových a ojazdených automobilov. Za rok 2007 Home Credit prefinancoval nákupy svojich klientov v hodnote 4,14 miliardy Sk (137 miliónov eur).

Spoločnosti skupiny Home Credit pôsobia na trhoch spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe, v strednej Ázii a na Ďalekom východe a v roku 2007 spoločne poskytli úvery v celkovom objeme 3,3 mld. eur. Skupina Home Credit je úspešným hráčom v oblasti spotrebiteľského financovania na trhoch v Českej republike (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruskej federácii (Home Credit a Finance Bank, od roku 2002), v Kazachstane (Home Credit Kazachstan, od roku 2005), Ukrajine (Home Credit Finance a Home Credit Bank Ukrajina, od roku 2006), Bieloruskej republike (Home Credit Bank, od roku 2006) a v Číne.

Skupina Home Credit Group je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PPF, ktorá sa zaoberá poisťovníctvom, spotrebiteľským financovaním a poskytuje komplexné služby v oblasti správy majetku. Za 17 rokov svojej existencie sa skupina PPF stala jedným z popredných medzinárodných finančných investorov a ku koncu roka 2007 spravovala aktíva v hodnote presahujúcej 10 miliárd eur.