Vyhnite sa chybám pri splácaní úverov, ušetríte si nepríjemnosti •…

Vyhnite sa chybám pri splácaní úverov, ušetríte si nepríjemnosti

21. 09. 2011

Piešťany 21. septembra 2011 – Komplikáciám pri splácaní úveru sa môžu zákazníci vyhnúť dodržiavaním pokynov v zmluve a správnym vypĺňaním potrebných údajov. Medzi najčastejšie chyby, ktoré klienti robia, patria napríklad nesprávne vyplnený variabilný symbol, zámena dátumu úhrady splátky s dátumom splatnosti či neohlásenie zmeny v kontaktných údajoch. Rady, ako bez problémov úver splácať, na čo nezabudnúť a čoho sa naopak vyvarovať, ocenia ľudia hlavne pred vianočnou sezónou. Počas nej totiž darčeky nakupujú vo veľkom a vo väčšej miere uzatvárajú aj úvery.

„Mnoho klientov netuší, že keď sa presťahujú alebo chcú úver predčasne splatiť, mali by nás o tom informovať. Rovnako často nevedia, že môžu do 14 dní po podpisu od úverovej zmluvy bez sankcií odstúpiť,“   upozorňuje generálny riaditeľ Home Creditu David Bystrzycki a dodáva: „V štrnástich bodoch na prvej strane úverovej zmluvy preto zhŕňame pre klientov tie najdôležitejšie informácie. Krátko, aby si ich naozaj prečítali, jednoducho, aby všetkému porozumeli a otvorene, aby ich počas splácania nič neprekvapilo.“

Cieľom Home Creditu je klientov v tomto smere vzdelávať a zlepšovať tak ich finančnú gramotnosť. „Veríme, že text je pre klientov zrozumiteľný. Našou snahou je poskytnúť im všetky potrebné informácie preto, aby si úver brali zodpovedne a aby mali možnosť využiť všetky svoje práva vyplývajúce zo zmluvy. Samozrejme, na druhej strane je potrebné, aby boli plne informovaní aj o povinnostiach, ktoré sú s uzavretím úverovej zmluvy spojené,“ uzatvára David Bystrzycki.

Čo je dobré si pamätať pri podpise úverovej zmluvy

 • Klient si požičiava peniaze, vracia ich v mesačných splátkach
 • Od zmluvy môže odstúpiť do 14 dní od podpisu bez sankcií
 • Pri splácaní je nutné uviesť variabilný symbol
 • Najspoľahlivejšia platba je formou trvalého príkazu
 • Splátku odporúčame poslať najlepšie 3-5 dní pred dátumom splatnosti, aby prišla včas
 • Pred uhradením mimoriadnej splátky alebo predčasným splatením je nutné spoločnosť informovať
 • Zmenu bydliska alebo rodinného stavuje potrebné veriteľovi nahlásiť
 • Pokiaľ bolo k zmluve zriadené poistenie, je nutné poistnú udalosťvčas nahlásiť
 • Pri nesplácaní hrozia klientovi sankcie a oznámenie dlhu do negatívneho úverového registra
 • Zosplatnenie je výzva na uhradenie celého dlhu, ktorú môže veriteľ poslať, pokiaľ klient dlhodobo nespláca
 • Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti vo vyúčtovaní, kontaktujte úverovú spoločnosť. Pred telefonátom si pripravte číslo úverovej zmluvy.

Home Credit ako jediná finančná inštitúcia na Slovensku v rámci transparentného prístupu otvorene informuje o sankciách za nesplácanie, a to hneď na prvej strane úverovej dokumentácie. Klienti tak majú od začiatku úverového vzťahu dobrý prehľad o možných upomienkach: za prvú je poplatok 5 € a za každú ďalšiu 12 €. „Našim cieľom nie je pokutovať klientov, ktorí roky riadne splácajú a jedenkrát sa oneskoria. Úplne prvú pripomienku tak síce klientovi pošleme, ale poplatok za ňu mu odpustíme,“ vysvetľuje Jan Machaň, riaditeľ správy pohľadávok Home Creditu.


Poznámka pre editorov:

Spoločnosť Home  Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky. V prvej polovici roka 2011 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 62 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.sk.

Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a jej dcérske spoločnosti) je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v Európe a svoje služby ponúka 4,5 miliónom aktívnych klientov (k 30. 6. 2011 vrátane Kazachstanu). Vo vybraných krajinách úspešne ponúka a rozvíja aj služby retailového bankovníctva. Skupina pôsobí v Českej republike (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), Ruskej federácii (od roku 2002) a v Bielorusku (od roku 2007). Značka Home Credit je od roku 2005 navyše prítomná v Kazachstane, kde spoločnosť Home Credit B.V. drží minoritný podiel v AO Home Credit Bank.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plne vlastní PPF Group N.V. („PPF“), ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. Aktuálne vlastní aktíva vo výške približne 12,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2010), zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov či poľnohospodárstva, až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebiteľskou elektronikou. Pôsobnosť PPF siaha zo strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie.
Na základe úspechu Home Creditu v Európe PPF rozvíja spotrebiteľské financovanie pod značkou Home Credit aj v Ázii, konkrétne v Číne (od roku 2007) a vo Vietname (od roku 2009) a skúma príležitosti pre vstup na ďalšie rozvíjajúce sa trhy v tomto regióne.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu.