Významný krok nášho hlavného akcionára, skupiny PPF • Home Credit…

Významný krok nášho hlavného akcionára, skupiny PPF

22. 01. 2021

Skupina PPF dnes potvrdila, že doručila Monete Money Bank a.s. (ďalej len "Moneta") oznámenie o svojom zámere podať akcionárom Monety dobrovoľný verejný návrh na odkúpenie až 29 % akcií v Monete. Skupina súčasne navrhla Monete začať rokovania o spojení aktivít na českom a slovenskom trhu finančných služieb, teda Monety, Air Bank, Zonky a Home Creditu Česko a Slovensko. Pre klientov Home Creditu sa nič nemení, pretože v rámci predpokladaného spojenia je oznámenie zámeru podať dobrovoľný verejný návrh na odkúpenie iba prvým z celej rady nadväzujúcich krokov. Úspešné dokončenie transakcie je podmienené jednak vzájomnou dohodou oboch strán, ako aj nutnosťou získať potrebné regulačné súhlasy.