Významný krok nášho hlavného akcionára, skupiny PPF

Významný krok nášho hlavného akcionára, skupiny PPF

22. 01. 2021

Skupina PPF dnes potvrdila, že doručila Monete Money Bank a.s. (ďalej len "Moneta") oznámenie o svojom zámere podať akcionárom Monety dobrovoľný verejný návrh na odkúpenie až 29 % akcií v Monete. Skupina súčasne navrhla Monete začať rokovania o spojení aktivít na českom a slovenskom trhu finančných služieb, teda Monety, Air Bank, Zonky a Home Creditu Česko a Slovensko. Pre klientov Home Creditu sa nič nemení, pretože v rámci predpokladaného spojenia je oznámenie zámeru podať dobrovoľný verejný návrh na odkúpenie iba prvým z celej rady nadväzujúcich krokov. Úspešné dokončenie transakcie je podmienené jednak vzájomnou dohodou oboch strán, ako aj nutnosťou získať potrebné regulačné súhlasy.