406 predajcov

Hľadanie nezodpovedajú žiadne výsledky.

Zobraziť ako zoznam

Vašu polohu si môžete upresniť a my si ju zapamätáme.

Upresniť polohu

Výhody kúpy auta na splátky

 • Účelový zaistený úver na nákup automobilu
 • Priama platba na mieste už od 0%
 • Výška úveru už od 1 000 €, voliteľná doba splácania od 2 do 7 rokov
 • Pre fyzické aj právnické osoby
 • Osobné i úžitkové vozidlá do 3,5 tony
 • Flexibilná výška splátok
  podľa splátkového kalendára

Bez potvrdenia o príjme to nepôjde

Keď si budete vybavovať nákup na splátky, budete na mieste potrebovať platný občiansky preukaz a údaje o svojom zamestnávateľovi. Môžeme si od vás vyžiadať tiež Potvrdenie o príjme.

Nahlásenie poistnej udalosti pre:

Viete, že na splátky môžete zaobstarať aj doplnky k vozidlám?
Doplnky na splátky.

Máte otázky?
Zavolajte nám 033 776 74 04
Alebo nám môžete napísať

Poradňa a dokumenty na stiahnutie

Celá poradňa

Často kladené otázky

Táto stránka zatiaľ neobsahuje žiadne otázky.

Úverové podmienky

Zobraziť všetky úverové podmienky

Sadzobníky

Zobraziť všetky sadzobníky

Informácie k poisteniu

Zobraziť všetky informácie k poisteniu

Formuláre

Zobraziť všetky formuláre

Ako dojednať úver Ideal Credit

Úver Ideal Credit na financovanie nákupu ojazdeného automobilu si dohodnete priamo u vybraných predajcov, ktorí sú partnermi Spoločnosti Home Credit..

Podrobné informácie Vám poskytneme aj na klientskom centre Back Office Auto

Tel. +421 033/7767404
Fax +421 033/7767403
Mail: AutoBO@homecredit.sk

Podmienky úveru IDEAL Credit

 • úver poskytujeme ako fyzickej tak aj právnickej osobe
 • na ojazdené vozidlá
 • typy vozidiel, ktoré prefinancujeme: osobné a úžitkové do 3,5 t
 • požadovaná priama platba na mieste od 0% do 80%, odporúčaná 10% (úhrada kúpnej ceny z vlastných prostriedkov)
 • maximálny vek vozidla, ktoré prefinancujeme: 12 rokov (14 rokov vrátane financovania)
 • dĺžka úveru od 24 do 84 mesiacov (podľa veku vozidla)
 • minimálna výška úveru 1 200 €, maximálna nie je obmedzená
 • možnosť dojednania výhodného havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia prostredníctvom Home Credit Slovakia a.s.
Viac


Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre fyzické osoby

 • plnoletá fyzická osoba
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť
 • v prípade, že žiadateľ uvádza miesto výkonu práce inú krajinu ako Slovenskú republiku, vždy dokladá:
 • kópiu pracovnej zmluvy a troch posledných výplatných pások,
 • alebo výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace s viditeľnými príjmami od zamestnávateľa
 • ak žiadateľ uvádza ako svojho zamestnávateľa vlastnú živnosť alebo spoločnosť, v ktorej vlastní 100% podiel, je posudzovaný ako podnikateľský subjekt
 • žiadateľ na seba musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt, a to buď na pevnú linku do zamestnania (personálne oddelenie alebo mzdová učtáreň) alebo pevnú linku / paušálny mobilný telefón registrovaný na žiadateľa.

Doklady, ktoré budete potrebovať
Základné doklady

 • Dva doklady totožnosti (najmä vodičský preukaz, cestovný pas *, alebo zbrojný preukaz **). Občania SR vždy občiansky preukaz.

* Vodičský preukaz je možné nahradiť cestovným pasom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 20%
** Vodičský preukaz je možné nahradiť zbrojným preukazom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 50%

Rozšírené doklady
Rozšírené doklady = základné doklady + jeden z nasledovných dokumentov:

 • originál potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa
 • alebo pracovná zmluva a kópia troch posledných výplatných pások
 • alebo dôchodkový výmer
 • alebo potvrdenie o priznaní výsluhy / renty

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty.

Viac


Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre podnikateľov / právnické osoby

 • minimálna doba podnikania je u fyzickej osoby, podnikateľa 3 mesiace, u právnickej osoby 1 rok
 • ak sa automobil bude používať pre potreby taxislužby, autopožičovne, autoškoly alebo bude mať štatút práva prednosti v jazde, doba financovania je maximálne 24 mesiacov
 • žiadateľ musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt na sídlo firmy alebo na bydlisko osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo upraviť základné podmienky poskytnutia úveru.

Doklady, ktoré budete potrebovať

 • platný doklad totožnosti osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt, občania SR vždy občiansky preukaz
 • vodičský preukaz alebo cestovný pas osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt
 • výpis z obchodného registra alebo koncesnú listinu alebo živnostenský list, prípadne iný doklad oprávňujúci na podnikanie podľa osobitných predpisov (osoby bez prideleného IČO), či iný doklad oprávňujúci orgán na podnikanie.
 • overenú plnú moc v prípade, že podnikateľský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe plnej moci

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty

Viac

Ako sa poistiť

V prípade, že je u úveru financovaná suma vyššia ako 6 000 eur, odporúčame žiadateľovi uzavrieť havarijné poistenie (v prípade individuálneho poistenia je nutná vinkulácia poistného plnenia v prospech Spoločnosti). Odporúčame uzavrieť havarijné poistenie minimálne s trvaním po celú dobu úverovej zmluvy, poistné krytie na kúpnu cenu vozidla vrátane príslušenstva, rozsah poistenia - riziká: živel, havária, odcudzenie a vandalizmus, max. výška spoluúčasti 20%, platnosť na geografické územie Európy.

Klienti Home Credit môžu využiť výhodné podmienky havarijného a povinného zmluvného poistenia od GENERALI poisťovni, UNIQA poisťovni a Komunálnej poisťovni. Tieto poistenia majú fixnú výšku poistného, ​​tzn. jeho výška je rovnaká po celú dobu splácania úveru bez ohľadu na nehodovosť klienta. Poistné sa platí mesačne, je súčasťou splátky úveru.

Viac
 

Pre výšku pôžičky 2 400 eur, výške splátky 49 €, počtu splátok 84 a lehote splatnosti 15. 6. 2021 je úroková sadzba 16,62 % p.a., RPMN 18,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 4116 €. Splátka nezahŕňa poplatky za voliteľné doplnkové služby. Pri splnení podmienok pre vrátenie 1/2 zaplatených úrokov je úrok 9,59 % p.a., RPMN 10,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 258,01 €.

Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 1. 6. 2014, prvej splátke k 1. 7. 2014 a so splatnosťou ďalších splátok k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 8. 2014. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.skwww.HomeCredit.sk.

Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 7. 7. 2014 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176., ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov.

Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

x