Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky

Auto na splátky

Úverové podmienky

21. 12. 2019
Úverové podmienky AUTO/MOTO (zaistený úver) pre fyzické osoby - spotrebiteľov (platné od 8.3.2019)
Stiahnuť
21. 12. 2019
Úverové podmienky AUTO/MOTO (zaistený úver) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (platné od 8.3.2019)
21. 12. 2019
Úverové podmienky AUTO/MOTO (zaistený úver) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (platné od 14.9.2018)
21. 12. 2019
Úverové podmienky AUTO/MOTO (zaistený úver) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (platné od 25.5.2018)
21. 12. 2019
Úverové podmienky AUTO/MOTO (zaistený úver) pre fyzické osoby - spotrebiteľov (platné od 14.9.2018)
21. 12. 2019
Úverové podmienky AUTO/MOTO (zaistený úver) pre fyzické osoby - spotrebiteľov (platné od 25.5.2018)
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 19. 2. 2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 3. 1. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 6. 2016
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 11.1.2016

Formuláre

21. 12. 2019
Oznámenie poistnej udalosti

Sadzobníky

21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov platný pre úverové zmluvy - automobil

Informácie k poisteniu

21. 12. 2019
Informácie o poistení Generali
21. 12. 2019
Osobité podmienky poistenia UNIQA
21. 12. 2019
VPP - UNIQA (povinné zmluvné poistenie)
21. 12. 2019
VPP - GENERALI (povinné zmluvné poistenie)
21. 12. 2019
VPP - Komunálná poisťovňa (povinné zmluvné poistenie)
21. 12. 2019
OPP - GENERALI (povinné zmluvné poistenie)
21. 12. 2019
VPP - UNIQA (havarijné poistenie)
21. 12. 2019
VPP - GENERALI (havarijné poistenie)
21. 12. 2019
VPP - Komunálná poisťovňa (havarijné poistenie)
21. 12. 2019
OPP - GENERALI (havarijné poistenie)
21. 12. 2019
Formulár UNIQA o dôležitých zmluvných podmienkach - havarijné poistenie
21. 12. 2019
Formulár UNIQA o dôležitých zmluvných podmienkach - povinné zmluvné poistenie
21. 12. 2019
Formulár Záznam o dopravnej nehode
Formulár na hlásenie poistnej udalosti - Home Credit