Chcete si na splátky zaobstarať auto alebo doplnky?
Dohodnite si úver IDEAL Credit +

Na financovanie výbavy a ďalších doplnkov
od 100 € až do 3000 €.

Tento úver môžete využiť u vybraných predajcov:

AAA AUTODAREX a ďalších.

Výhody úveru Ideal Credit +

 • Nezaistený účelový úver na nákup
  pneumatík, autorádia, prívesného vozíka, ďalšieho príslušenstva aj celého auta
 • Doba splácania od 6 do 60 mesiacov
 • Jednoduchá možnosť zlepšenia komfortu vozidla
 • Už od 100 €
 • Možnosť priamej platby kúpnej ceny
  na mieste v hotovosti už od 0%
 • Pevná výška splátok
  podľa splátkového kalendára

 • Nájsť predajcu áut na splátky

Poradňa a dokumenty na stiahnutie

Celá poradňa

Často kladené otázky

Táto stránka zatiaľ neobsahuje žiadne otázky.

Ako dojednať úver Ideal Credit

Úver Ideal Credit na financovanie nákupu ojazdeného automobilu si dohodnete priamo u vybraných predajcov, ktorí sú partnermi spoločnosti Home Credit. Ich zoznam nájdete TU..

Podrobné informácie Vám poskytneme aj na klientskom centre Back Office Auto

Tel. +420 841 113 322
Fax +420 840 111 181
Mail: AutoBO@homecredit.sk

Podmienky úveru IDEAL Credit

 • úver poskytujeme ako fyzickej tak aj právnickej osobe
 • na ojazdené vozidlá
 • typy vozidiel, ktoré profinancujeme: osobné a úžitkové do 3,5 t
 • požadovaná priama platba na mieste od 0% do 80%, odporúčaná 10% (úhrada kúpnej ceny z vlastných prostriedkov)
 • maximálny vek vozidla, ktoré profinancujeme: 12 rokov (14 rokov vrátane financovania)
 • dĺžka úveru od 24 do 84 mesiacov (podľa veku vozidla)
 • minimálna výška úveru 30 000, - Sk, maximálna nie je obmedzená
 • možnosť dojednania výhodného havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia prostredníctvom Home Credit Slovakia, a.s.
Viac


Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre fyzické osoby

 • plnoletá fyzická osoba
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť
 • v prípade, že žiadateľ uvádza miesto výkonu práce inú krajinu ako Českú republiku, vždy dokladá:
 • kópiu pracovnej zmluvy a troch posledných výplatných pások,
 • alebo výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace s viditeľnými príjmy od zamestnávateľa
 • ak žiadateľ uvádza ako svojho zamestnávateľa vlastnú živnosť alebo spoločnosť, v ktorej vlastní 100% podiel, je posudzovaný ako podnikateľský subjekt
 • žiadateľ na seba musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt, a to buď na pevnú linku do zamestnania (personálne oddelenie alebo mzdová učtáreň) alebo pevnú linku / paušálny mobilný telefón registrovaný na žiadateľa.

Doklady, ktoré budete potrebovať
Základné doklady

 • Dva doklady totožnosti (najmä vodičský preukaz, cestovný pas *, zbrojný preukaz **, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo platobnú kartu). Občania SR vždy občiansky preukaz.

* Vodičský preukaz je možné nahradiť cestovným pasom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 20%
** Vodičský preukaz je možné nahradiť zbrojným preukazom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 50%

Rozšírené doklady
Rozšírené doklady = základné doklady + jeden z nasledovných dokumentov:

 • originál potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa
 • alebo pracovná zmluva a kópia troch posledných výplatných pások
 • alebo dôchodkový výmer
 • alebo potvrdenie o priznaní výsluhy / renty

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty.

Viac


Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre podnikateľov / právnické osoby

 • minimálna doba podnikania je u fyzickej osoby, podnikateľa 3 mesiace, u právnickej osoby 1 rok
 • ak sa automobil bude používať pre potreby taxislužby, autopožičovne, autoškoly alebo bude mať štatút práva prednosti v jazde, doba financovania je maximálne 24 mesiacov
 • žiadateľ musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt na sídlo firmy alebo na bydlisko osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo upraviť základné podmienky poskytnutia úveru.

Doklady, ktoré budete potrebovať

 • platný doklad totožnosti osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt, občania SR vždy občiansky preukaz
 • vodičský preukaz alebo cestovný pas osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt
 • výpis z obchodného registra alebo koncesnú listinu alebo živnostenský list, prípadne iný doklad oprávňujúci na podnikanie podľa osobitných predpisov (osoby bez prideleného IČO), či iný doklad oprávňujúci orgán na podnikanie.
 • overenú plnú moc v prípade, že podnikateľský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe plnej moci

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty

Viac

Ako sa poistiť

V prípade, že je u úveru financovaná suma vyššia ako 4 300 eur, odporúčame žiadateľovi uzavrieť havarijné poistenie (v prípade individuálneho poistenia je nutná vinkulácia poistného plnenia v prospech Spoločnosti). Odporúčame uzavrieť havarijné poistenie minimálne s trvaním po celú dobu úverovej zmluvy, poistné krytie na kúpnu cenu vozidla vrátane príslušenstva, rozsah poistenia - riziká: živel, havária, odcudzenie a vandalizmus, max výška spoluúčasti 20%, platnosť na geografické územie Európy.

Klienti Home Credit môžu využiť výhodné podmienky havarijného a povinného zmluvného poistenia od Českej poisťovne, poisťovne Kooperativa, Uniqa a Direct. Tieto poistenia majú fixné výšku poistného, ​​tzn. jeho výška je rovnaká po celú dobu splácania úveru bez ohľadu na neškodný priebeh klienta. Poistné sa platí mesačne, je súčasťou splátky úveru.

Viac
 

Pre výšku pôžičky 2 400 eur, výške splátky 49 €, počtu splátok 84 a lehote splatnosti 15. 6. 2021 je úroková sadzba 16,62 % p.a., RPMN 18,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 4116 €. Splátka nezahŕňa poplatky za voliteľné doplnkové služby. Pri splnení podmienok pre vrátenie 1/2 zaplatených úrokov je úrok 9,59 % p.a., RPMN 10,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 258,01 €.

Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 1. 6. 2014, prvej splátke k 1. 7. 2014 a so splatnosťou ďalších splátok k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 8. 2014. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.skwww.HomeCredit.sk.

Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 7. 7. 2014 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176., ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov.

Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

x