Klientská zóna - Autodoplnky na splátky

Ako dojednať úver Ideal Credit

Úver Ideal Credit na financovanie nákupu ojazdeného automobilu si dohodnete priamo u vybraných predajcov, ktorí sú partnermi spoločnosti Home Credit. Ich zoznam nájdete TU..

Podrobné informácie Vám poskytneme aj na klientskom centre Back Office Auto

Tel. +420 841 113 322
Fax +420 840 111 181
Mail: AutoBO@homecredit.sk

Podmienky úveru IDEAL Credit

 • úver poskytujeme ako fyzickej tak aj právnickej osobe
 • na ojazdené vozidlá
 • typy vozidiel, ktoré profinancujeme: osobné a úžitkové do 3,5 t
 • požadovaná priama platba na mieste od 0% do 80%, odporúčaná 10% (úhrada kúpnej ceny z vlastných prostriedkov)
 • maximálny vek vozidla, ktoré profinancujeme: 12 rokov (14 rokov vrátane financovania)
 • dĺžka úveru od 24 do 84 mesiacov (podľa veku vozidla)
 • minimálna výška úveru 30 000, - Sk, maximálna nie je obmedzená
 • možnosť dojednania výhodného havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia prostredníctvom Home Credit Slovakia, a.s.
Viac


Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre fyzické osoby

 • plnoletá fyzická osoba
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť
 • v prípade, že žiadateľ uvádza miesto výkonu práce inú krajinu ako Českú republiku, vždy dokladá:
 • kópiu pracovnej zmluvy a troch posledných výplatných pások,
 • alebo výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace s viditeľnými príjmy od zamestnávateľa
 • ak žiadateľ uvádza ako svojho zamestnávateľa vlastnú živnosť alebo spoločnosť, v ktorej vlastní 100% podiel, je posudzovaný ako podnikateľský subjekt
 • žiadateľ na seba musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt, a to buď na pevnú linku do zamestnania (personálne oddelenie alebo mzdová učtáreň) alebo pevnú linku / paušálny mobilný telefón registrovaný na žiadateľa.

Doklady, ktoré budete potrebovať
Základné doklady

 • Dva doklady totožnosti (najmä vodičský preukaz, cestovný pas *, zbrojný preukaz **, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo platobnú kartu). Občania SR vždy občiansky preukaz.

* Vodičský preukaz je možné nahradiť cestovným pasom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 20%
** Vodičský preukaz je možné nahradiť zbrojným preukazom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 50%

Rozšírené doklady
Rozšírené doklady = základné doklady + jeden z nasledovných dokumentov:

 • originál potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa
 • alebo pracovná zmluva a kópia troch posledných výplatných pások
 • alebo dôchodkový výmer
 • alebo potvrdenie o priznaní výsluhy / renty

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty.

Viac


Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre podnikateľov / právnické osoby

 • minimálna doba podnikania je u fyzickej osoby, podnikateľa 3 mesiace, u právnickej osoby 1 rok
 • ak sa automobil bude používať pre potreby taxislužby, autopožičovne, autoškoly alebo bude mať štatút práva prednosti v jazde, doba financovania je maximálne 24 mesiacov
 • žiadateľ musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt na sídlo firmy alebo na bydlisko osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo upraviť základné podmienky poskytnutia úveru.

Doklady, ktoré budete potrebovať

 • platný doklad totožnosti osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt, občania SR vždy občiansky preukaz
 • vodičský preukaz alebo cestovný pas osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt
 • výpis z obchodného registra alebo koncesnú listinu alebo živnostenský list, prípadne iný doklad oprávňujúci na podnikanie podľa osobitných predpisov (osoby bez prideleného IČO), či iný doklad oprávňujúci orgán na podnikanie.
 • overenú plnú moc v prípade, že podnikateľský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe plnej moci

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia, a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty

Viac

Ako sa poistiť

V prípade, že je u úveru financovaná suma vyššia ako 4 300 eur, odporúčame žiadateľovi uzavrieť havarijné poistenie (v prípade individuálneho poistenia je nutná vinkulácia poistného plnenia v prospech Spoločnosti). Odporúčame uzavrieť havarijné poistenie minimálne s trvaním po celú dobu úverovej zmluvy, poistné krytie na kúpnu cenu vozidla vrátane príslušenstva, rozsah poistenia - riziká: živel, havária, odcudzenie a vandalizmus, max výška spoluúčasti 20%, platnosť na geografické územie Európy.

Klienti Home Credit môžu využiť výhodné podmienky havarijného a povinného zmluvného poistenia od Českej poisťovne, poisťovne Kooperativa, Uniqa a Direct. Tieto poistenia majú fixné výšku poistného, ​​tzn. jeho výška je rovnaká po celú dobu splácania úveru bez ohľadu na neškodný priebeh klienta. Poistné sa platí mesačne, je súčasťou splátky úveru.

Viac

Položenie novej otázky

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

 • Klientska linka
  0850|11|11|18
 • Klientska linka auto
  033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty