Klientská zóna - nákup na splátky

Najčastejšie otázky

Aké sú podmienky pre nákup na splátky?

Pre získanie úveru na nákup na splátky musíte byť plnoletá fyzická osoba, vlastniť platný občiansky preukaz SR a druhý doklad totožnosti. Úver je určený pre zamestnancov, dôchodcov, pestúnov aj samostatne zárobkovo činné osoby.

Ako prebieha dohodnutie?

Potom čo si vyberiete tovar, pracovník obchodu s Vami spíše žiadosť o nákup na splátky a nechá ju obratom posúdiť. Ak bude schválená, podpíšete v obchode úverovú zmluvu a tovar si ihneď môžete odviezť domov.

Za koľko môžem nakúpiť na splátky?

Od 100 € až do neobmedzenej výšky.

Čo robiť pri zmene osobných údajov (napr. priezvisko, adresa)?

V tomto prípade kontaktujte naše Klientské centrum na linke 0850 111 118.

Akým spôsobom možno splátku uhradiť?

Splátky môžete hradiť buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme.

Je možné úver k nákupu na splátky predčasne splatiť a ak áno, tak za akých podmienok?

Áno, úver môžete kedykoľvek predčasne splatiť. Neplatíte za to žiadne poplatky ani penále, predčasné splatenie úveru je úplne zadarmo. Úroky platíte iba do doby predčasného splatenia. O úmysle splatiť úver predčasne je potrebné informovať Home Credit písomne ​​alebo telefonicky 30 dní vopred. V prípade, že tak neurobíte, bude vaša mimoriadna splátka použitá na úhradu splátok úveru a úrokov stanovených v zmluve.

Je dátum splatnosti zhodný s dátumom odoslania peňazí z môjho účtu alebo zaplatenia poštovou poukážkou?

Splátky je potrebné hradiť tak, aby platba bola na našom účte vždy k dátumu splatnosti (tzn. pri úhrade bankovým prevodom 3 pracovné dni pred dátumom splatnosti, u poštovej poukážky 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti).

Aké budem potrebovať doklady?

Pripravte si, prosím, platný občiansky preukaz. Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO. Pre vybavenie pôžičky budete potrebovať tiež Potvrdenie o príjme (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Koľko zaplatím za vybavenie?

Za vybavenie nákupu na splátky neplatíte žiadny poplatok, vybavenie je zadarmo.

Ako dlho budem úver k nákupu na splátky splácať?

Úver budete splácať dobu určenú vybraným produktom.

Je možné zmeniť spôsob úhrady splátok v priebehu splácania úveru?

Splácať môžete dvoma spôsobmi - bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Spôsob je možné zmeniť kedykoľvek, vždy je len nutné zaslať splátku na správny bankový účet a so správnym variabilným symbolom (bankový účet aj variabilný symbol nájdete vo Vašej úverovej zmluve).

Môžem si dohodnúť nákup na splátky, aj keď som tesne pred dôchodkom?

Kritériom pre poskytnutie úveru nie je iba vek žiadateľa. Vyšší produktívny vek teda neznamená, že by ste automaticky úver nedostali. Dôležité je mať stály príjem, z ktorého budete schopný/ná pravidelne splácať, a splnenie ďalšej podmienky pri preverovaní Vašej schopnosti splácať.

Potrebujem ručiteľa?

Nie, pre získanie úveru na nákup na splátky ručiteľa nevyžadujeme.

Kedy začínam tovar kúpený na splátky splácať?

Prvá splátka je najčastejšie za mesiac od uzavretia zmluvy. Ak teda zmluvu uzavriete napr. 1. 9. 2016, prvú splátku zaplatíte 1. 10. 2016.

Ak mi nevyhovuje termín splátky zo splátkového kalendára, môžem si tento termín zmeniť?

Ak Vám nevyhovuje termín splátky, vyplňte žiadosť, ktorú nájdete TU. Vyplnenú žiadosť odošlite na: Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

Položenie novej otázky

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty