Klientská zóna - nákup na splátky

Ako správne splácať nákup na splátky

Splátky môžete hradiť buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme. Spôsob je možné zmeniť kedykoľvek, vždy je len nutné zaslať splátku na správny bankový účet a so správnym variabilným symbolom (bankový účet aj variabilný symbol nájdete vo Vašej úverovej zmluve).

Splátky je potrebné hradiť tak, aby platba bola na našom účte vždy k dátumu splatnosti. Pri úhrade bankovým prevodom preto odporúčame platbu vykonať aspoň 3 pracovné dni pred dátumom splatnosti, u poštovej poukážky potom aspoň 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti.

Ak Vám nevyhovuje termín splátky, vyplňte žiadosť, ktorú nájdete TU. Vyplnenú žiadosť odošlite na adresu:

Home Credit Slovakia a.s.

Teplická 7434/147

921 22 Piešťany

Viac

Ako riešiť problémy

Ak sa dostanete do problému so splácaním, nie je dobré čakať na to, až Vám začnú chodiť upomienky. Kontaktovať spoločnosť v prípade, že nemôžete splácať, je nevyhnutnosť. Čím dlhší čas budete dlhovať, tým ťažšie pre Vás bude dostať sa z tejto situácie von.

Bez odkladov zavolajte na zákaznícku linku, kde operátorom vysvetlíte svoju situáciu. Vyškolení operátori Vám navrhnú riešenie, ako v tejto situácii ďalej postupovať. Oplatí sa veriteľa kontaktovať okamžite, akonáhle zistíte, že nebudete môcť uhradiť ďalšiu splátku.

Rozhodne nečakajte so splátkou na ďalší mesiac. Splátky by sa Vám tak len nahromadili a museli by ste potom zaplatiť väčší finančný obnos, než predošlý mesiac.

Nevyrážajte klin klinom. Pôžičkou u inej spoločnosti síce splatíte jeden "horiaci" dlh, druhý si ale založíte. Situáciu to teda nevyrieši, len sa tým ocitnete v tzv dlhovej špirále. Hneď na začiatku splácania sa pravdepodobne dostanete do známej situácie, kedy na splátku nebudete mať peniaze.

Väčšina spoločností pristupuje k svojim klientom neschopným splácať individuálne. Záleží teda hlavne na Vašej ochote a odhodlaní celú situáciu riešiť a urobiť pre to maximum.

Ak sa dostanete do situácie, kedy ste v naozajstnej dlhovej pasci, hrozí Vám exekúcia a neviete kadiaľ kam, možno podať žiadosť o oddĺženie ku krajskému súdu. Ak súd rozhodne o oddĺžení formou splátkového kalendára a Vy splníte podmienky oddĺženia, budete po dobu maximálne piatich rokov žiť z nevyhnutného minima, ktoré Vám bude stanovené. Zvyšok Vašich peňazí pôjde na splátky, pričom po splnení podmienok oddĺženia môžete požiadať o oslobodenie od prípadne neuhradenej časti záväzkov.

Viac

Položenie novej otázky

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty