Čo by ste mali vedieť skôr, než si vezmete pôžičku

Cieľom spoločnosti Home Credit je poskytovať naše služby riadne informovaným a poučeným klientom. Na tomto mieste sa preto môžete zoznámiť so zásadami zodpovedného požičiavania. Nájdete tu užitočné rady a odpovede na otázky, ktoré môžu vzniknúť pred tým,
než si spotrebiteľský úver vybavíte.

Rád by som si zaobstaral určitú vec, ale nezaobídem sa bez pôžičky. Podľa čoho sa mám rozhodnúť, či to má zmysel, či si to môžem dovoliť?

Keď sa Vám nejaký spotrebič v domácnosti pokazí a nemáte v tom čase hotovosť na kúpu nového, je kúpa na splátky jednou z ciest, ako túto situáciu vyriešiť. Za požičanie peňazí ale musíte zaplatiť. Pred využitím úveru si dobre prepočítajte, akú čiastku z Vášho rozpočtu budete môcť pravidelne vydávať na splatenie úveru.

Rada: Zvážte, či danú vec naozaj nevyhnutne potrebujete, či si ju môžete dovoliť, či jej obstaranie nie je možné odložiť.

Podľa čoho si mám zo širokej ponuky vyberať?

Najprv by ste si mali pravdivo zodpovedať, akú vysokú pôžičku budete pre svoje zámery potrebovať. Ihneď potom by ste sa mali pýtať, koľko ste schopný mesačne splácať. Je totiž dôležité, aby splátka príliš nezaťažovala rozpočet Vašej domácnosti.

Rada: Vyberte si produkt, ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám a dôkladne sa zoznámte s podmienkami úverovej zmluvy.

Ako spoznám, či je pre mňa pôžička výhodná?

Ak už viete, ako vysoký úver potrebujete, porovnajte čo najväčšie množstvo ponúk na trhu. Berte do úvahy nielen výšku RPMN, úrokovú sadzbu, dĺžku splácania alebo výšku jednotlivých splátok, ale aj možnosť poistenia produktu a ďalšie výdavky, ako je napr poplatok za výber z bankomatu.

Rada: Občas nie je jednoduché zorientovať sa presne vo finančných termínoch. Ak si neviete rady, nechajte si poradiť, ako jednotlivé produkty na trhu porovnať. Môžete sa obrátiť napríklad na nejaké združenie zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľov, alebo si vyhľadať definíciu pojmu na internete.

Hovorili mi, že si mám dávať pozor hlavne na výšku RPMN. Je to pravda?

RPMN, ročná percentuálna miera nákladov, je parameter, ktorým sa vyjadruje finančná náročnosť úveru. V tomto čísle sa premietajú všetky povinné náklady spojené s úverom, tzn. úroková sadzba, poplatky a pod. Ak porovnávante úvery podľa RPMN, je potrebné, aby boli úplne rovnaké (rovnaká výška, rovnaká doba splácania, frekvencia splátok, poplatky v úvere zahrnuté pod.) Porovnávať rôzne úvery podľa RPMN nie je správne, nedostanete pravdivý obraz o ich výhodnosti alebo nevýhodnosti.

Rada: Výška RPMN nie je vždy rozhodujúca. Okrem tohto ukazovateľa si tiež spočítajte, koľko peňazí vlastne zaplatíte za celý úver, prípadne zvážte ďalšie parametre ponúkaných produktov. Podľa toho sa rozhodnite, ktorú pôžičku zvolíte.

Zmluvy sú nezrozumiteľné, nevyznám sa v nich. Čo mám robiť?

Každá zmluva musí byť hlavne uzavretá písomne, jedno vyhotovenie Vám samozrejme musí zostať. Pred podpisom máte právo zmluvu podrobne preštudovať. Skontrolujte, či obsahuje okrem iného tieto položky:

  • údaj o výške RPMN
  • za akých podmienok môže byť RPMN zmenená
  • dĺžka splácania úveru
  • maximálnu výšku spotrebiteľského úveru
  • stanovenie jednotlivých platieb
  • spôsob platenia
  • podmienky, za ktorých možno zmluvu ukončiť
  • ustanovenie o práve splatiť úver pred stanovenou lehotou
  • záväzok informovať Vás o zmenách týkajúcich sa RPMN a ďalších parametrov (napr. výška splátok, ich počet, dátum splatnosti a pod.)

Rada: Nevzdávajte sa svojho práva dôkladne zmluvu preštudovať. Aj keby na Vás druhá strana naliehala, venujte dostatok času na prečítaniu zmluvy. Ak máte pocit, že niektorým formuláciám nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie. Zaväzujete sa často na niekoľko mesiacov k pravidelnému splácania úveru - je nutné aby ste vedeli, aké situácie môžu v súvislosti s čerpaným úverom nastať.

Na čo si mám dať pozor pri čítaní zmluvy?

Najprv si skontrolujte Vaše osobné údaje (adresu trvalého bydliska, rodné číslo, telefón a pod.) Presvedčte sa, že sú v zmluve zakotvené parametre úveru, na ktorých ste sa dohovoril s predajcom (alebo inou osobou, ktorá úver dojednáva). Ak by sa Vám čokoľvek nepozdávalo, žiadajte o vysvetlenie.

Rada: Nevynechávajte pasáže písané malým písmom - ich čítanie je síce nezáživné, ale môžu obsahovať dôležité informácie.

Aké podmienky musím spĺňať, aby som úver dostal?

K všeobecným podmienkam väčšinou patrí vek nad 18 rokov, slovenské občianstvo alebo aspoň trvalý pobyt v SR, preukázanie totožnosti dvoma platnými dokladmi. Všeobecne platí: čím je požadovaná suma vyššia, tým prísnejšie sú podmienky - predkladáte napr. potvrdenie o zamestnaní a príjmoch, alebo je vyžadovaný ručiteľ.

Každá finančná inštitúcia navyše používa tzv scoring, preveruje klienta podľa určitých parametrov. Vypočíta tak pravdepodobnosť, s akou je klient schopný svoje záväzky splácať. Čím je vyššia, tým pravdepodobnejšie klient úver získa.

Rada: Nesnažte sa podmienky získania pôžičky obísť, poskytujte úverovým spoločnostiam pravdivé údaje o sebe, svojom zamestnávateľovi i príjmoch. Predloženie falošných dokladov alebo nepravdivého potvrdenia o príjmoch môže byť hodnotené ako spáchanie trestného činu so všetkými negatívnymi následkami.

Čo sú "všeobecné obchodné podmienky" (VOP), kde ich nájdem a na čo sú?

Všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť zmluvy a obsahujú pravidlá, ktoré upravujú vzťah medzi poskytovateľom služby a klientom. Ak uzatvárate zmluvu o úvere, zaujímajte sa aj o VOP, lebo obsahujú dôležité informácie, ktoré by ste určite mali poznať. Solídne spoločnosti ich majú vyvesené na webe.

Pred rokmi som nejaký čas dlhoval pár tisíc splátkovej spoločnosti. Viem, že moje meno nahlásila do registra neplatičov. Dostanem dnes úver?

Podmienky má každá spoločnosť iné, ale všeobecne by Vám záznam v databáze mohol pri schvaľovaní zmluvy uškodiť. Ak ste dlhovali už pred mnohými rokmi, je možné, že záznam o Vás je už odstránený. Napríklad register Solus, s ktorým spolupracuje Home Credit, maže informácie o dlžníkovi tri roky potom, čo dlh vyrovnal.

Rada: Ak sa chcete presvedčiť, či Vaše meno v databáze figuruje, obráťte sa s požiadavkou na konkrétny register. Aby ste získali výpis databázy, väčšinou musíte podať písomnú žiadosť a zaplatiť poplatok.

Moje príjmy sú každý mesiac dosť odlišné, podľa toho, ako sa mi darí v zamestnaní. Môžem si aj napriek tomu úver zobrať?

Ak budete schopný každý mesiac plniť svoje záväzky, nemali by ste mať so žiadosťou o pôžičku problémy. V tomto prípade je nutné, aby ste zvážili všetky pre a proti a dokázali s peniazmi dobre hospodáriť. Vaše výdavky by mali byť každý mesiac približne rovnaké. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam v slabších mesiacoch.

Rada: Urobte si rezervu minimálne vo výške dvoch splátok. Tá Vám môže pomôcť prečkať dobu, kedy by Vám v nejakom mesiaci na splátku nezostalo.

Môžem od uzavretej úverovej zmluvy odstúpiť?

Súčasná právna úprava Vám umožňuje odstúpiť od zmluvy o úvere do 14 dní od podpisu zmluvy. V tomto prípade nemusíte udávať dôvod, stačí iba písomne ​​v zákonnej lehote odstúpiť od zmluvy a uhradiť nároky, ktoré prípadne vznikli do doby odstúpenia od zmluvy. Nad rámec zákona môžu klienti Home Creditu odstúpiť od zmluvy nie len 14 dní, ale mesiac po podpise zmluvy.

Rada: Odporúčame Vám dôsledne zvážiť ešte pred podpisom zmluvy, či úver naozaj potrebujete. Vyhnete sa tak mnohému papierovaniu a vybavovaniu.

Ako je možné minimalizovať poplatky za úver?

V prvom rade je potrebné zvážiť, či úver vôbec potrebujete. Ak áno, mali by ste si vziať úver len v nevyhnutne nutnej výške a záväzky z neho vyplývajúce hradiť riadne, tak aby sa dlžná čiastka nezvýšila o prípadné sankcie.

Rada: Zvoľte si taký druh úveru, ktorý Vám bude svojimi parametrami najviac vyhovovať. Využívajte benefity, ktoré ponúka, naopak sa snažte vyhnúť tomu, za čo dodatočne platíte.

Mám 59 rokov, do dôchodku mi zostávajú 4 roky. Dostanem ešte úver?

Kritériom pre poskytnutie úveru nie je iba vek žiadateľa. Vyšší produktívny vek neznamená, že by ste automaticky úver nedostali. Ak máte stály príjem, z ktorého budete schopný pravidelne splácať, úver by ste mali dostať.

Rada: Vezmite si úver, ktorý splatíte ešte pred odchodom do dôchodku. Po odchode zo zamestnania sa totiž príjem väčšinou znižuje. Zrejme sa budete musieť prispôsobiť novej ekonomickej situácii, splácanie úveru by Vám mohlo zbytočne zaťažovať nový rozpočet.

Som dôchodca a chcel by som si vziať úver. Bude pri žiadosti o úver treba doložiť aj môj zdravotný stav?

K uzavretiu úverovej zmluvy potrebujete najčastejšie dva doklady totožnosti a v niektorých prípadoch aj doloženie výšky príjmu, výpis z bankového účtu. Doklad o zdravotnom stave nie je štandardnou požiadavkou.

Rada: Ak od Vás úverová spoločnosť doklad o zdravotnom stave vyžaduje, dôkladne zvážte, či ho poskytnete.

Ak si kúpim tovar na splátky a výrobok sa pokazí, musím platiť ďalej?

V tomto prípade splácate úver aj naďalej. Kúpiť si produkt a požičať si naň nie je to isté. Úverová spoločnosť Vám na výrobok iba požičala, neručí za jeho kvalitu. Ak sa objaví závada ihneď po zakúpení tovaru, môžete do 14 dní odstúpiť od zmluvy. V takom prípade zaniká ako zmluva kúpna, tak zmluva úverová. Nezabudnite však písomne ​​informovať úverovú spoločnosť o tom, že ste od kúpnej zmluvy odstúpili.

Rada: Ak máte s výrobkom akékoľvek problémy, musíte sa obrátiť priamo na predajcu, u ktorého ste ho kúpili. Počas záručnej doby (stanovenej zákonom či prevzatej predajcom) je predajca povinný oprávnenú reklamáciu bezplatne vybaviť niektorým zo zákonom stanovených spôsobov (napr. oprava tovaru, výmena za nové, vrátenie peňazí).

Oplatí sa k úveru uvažovať o poistení?

Aj možnosť a podmienky poistenia môžu byť dôležitým parametrom ovplyvňujúcim Vaše konečné rozhodnutie, ktorý úver využiť. Poistenie môže zmierniť nepríjemné dôsledky finančnej tiesne, do ktorej by ste sa mohli počas splácania dostať. Najlepšie je dohodnúť si poistenie súčasne s uzatvorením úverovej zmluvy. Najčastejšie je poistenie schopnosti splácať, ktorého varianty sa líšia tým, ktoré poistné riziká zahŕňajú a ktoré nie (napr. strata zamestnania, invalidita následkom úrazu).

Rada: S poistením získavate väčšiu istotu, že svoje záväzky splníte. Ešte pred podpisom zmluvy sa však detailne informujte, čo všetko poistenie zahŕňa a pokrýva. Vyhnete sa prípadným nepríjemným prekvapeniam.

Čo budem musieť urobiť, keď sa nakoniec dostanem do neočakávaných problémov a nebudem môcť splácať?

Ak sa k tomu postavíte zodpovedne, táto situácia bude mať riešenie. Kontaktujte klientsku linku a vysvetlite svoju situáciu. Hlavná zásada je: Komunikujte, hovorte pravdu, nevyhýbajte sa, neodkladajte riešenie.

Rada: Rozhodne si neberte ďalší úver u iného poskytovateľa len preto, aby ste splatili pôvodnú pôžičku. S veľkou pravdepodobnosťou by ste sa dostali do ešte väčších problémov.