Klientská zóna - pôžička na kartu

Ako správne splácať úver

Splátky môžete uhradiť buď bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej poukážky, ktorú vám každý mesiac pošleme vo výpise ku karte. Spôsob je možné zmeniť kedykoľvek, vždy je len nutné zaslať splátku na správny bankový účet a so správnym variabilným symbolom (bankový účet aj variabilný symbol nájdete vo Vašej úverovej zmluve).

Splátky je potrebné hradiť tak, aby platba bola na našom účte vždy k dátumu splatnosti. Pri úhrade bankovým prevodom preto odporúčame platbu vykonať aspoň 3 pracovné dni pred dátumom splatnosti, u poštovej poukážky potom aspoň 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti.

Splatnosť splátky je vždy k 20. dni v mesiaci, termín splatnosti nie je možné zmeniť.

Viac

Ako riešiť problémy

Ak sa dostanete do problémov so splácaním, nie je dobré čakať na to, kým Vám začnú chodiť upomienky. Kontaktovať spoločnosť v prípade, že nemôžete splácať, je nevyhnutnosť. Čím dlhšie budete dlhovať, tým náročnejšie bude pre Vás vyriešenie tejto situácie.

Bez odkladov zavolajte na zákaznícku linku, kde operátorom vysvetlíte svoju situáciu. Vyškolení operátori Vám navrhnú riešenie, ako v tejto situácii ďalej postupovať. Oplatí sa veriteľa kontaktovať okamžite, akonáhle zistíte, že nebudete môcť uhradiť ďalšiu splátku.

Rozhodne nečakajte so splátkou na ďalší mesiac. Splátky by sa Vám tak len nahromadili a museli by ste potom zaplatiť väčší finančný obnos, než predošlý mesiac.

Nevyrážajte klin klinom. Pôžičkou u inej spoločnosti síce splatíte jeden "horiaci" dlh, druhý si ale založíte. Situáciu to nevyrieši, len sa tým ocitnete v tzv. dlhovej špirále. Kedykoľvek počas splácania sa môžete dostať do situácie, kedy na splátku nebudete mať peniaze.

Väčšina spoločností pristupuje k svojim klientom neschopným splácať individuálne. Záleží hlavne na Vašej ochote a odhodlaní celú situáciu riešiť a urobiť pre to maximum.

Ak sa naozaj ocitnete v dlhovej pasci, hrozí Vám exekúcia a neviete ako ďalej, môžete na krajský súd podať žiadosť o oddĺženie. Ak súd rozhodne o oddĺžení formou splátkového kalendára a Vy splníte podmienky oddĺženia, budete po dobu maximálne piatich rokov žiť z nevyhnutného minima, ktoré Vám bude stanovené. Zvyšok Vašich peňazí pôjde na splátky, pričom po splnení podmienok oddĺženia môžete požiadať o oslobodenie od prípadne neuhradenej časti záväzkov.

Viac

Položenie novej otázky

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty