POISTENIE

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí.

hlavní fotka baneru

POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ

Platí pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 1. 10. 2020.

Nepridávajte si ďalšie vrásky starosťami o splátky, keď ochoriete alebo prídete o prácu. Poistite sa a poisťovňa vám so splácaním pomôže. Ak to bude potrebné, pomôže aj viackrát za rok.
Poistite sa a žite na MAXIMum.

Poistenie schopnosti splácať k pôžičke

Poistenie schopnosti splácať ku karte

Poistenie schopnosti splácať ku konsolidácii

POISTENIE OSOBNÝCH VECÍ A ZNEUŽITIA KARTY

Platí pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 1. 10. 2020.

Straty či odcudzenia osobných vecí a škody spôsobenej zneužitím karty sa nemusíte báť. Poistenie chráni vaše osobné veci, drobnú elektroniku, hotovosť i kartu. S poistením budete v POHODE.

Poistenie osobných vecí a zneužitia karty

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

FLEXIBILITA VÝŠKY SPLÁTOK A ODLOŽENIE SPLÁTOK
Nastavte si splátky podľa svojich potrieb.

Viac o doplnkových službách

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Poistnú udalosť oznamujete bez zbytočného odkladu poisťovni na kontakty uvedené v príslušnom formulári „Oznámenie poistnej udalosti“, ktorý je dostupný v časti Dokumenty na stiahnutie.

Viac informácií