preload obrazku pro baner

POISTENIE

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí.

POISTENIE VÝDAVKOV

Poistenie výdavkov kompenzuje výpadok vašich príjmov v neočakávaných životných situáciách, v ktorých by ste neboli schopní platiť svoje pravidelné výdavky, napríklad v prípade choroby alebo straty zamestnania.

Poistenie výdavkov k pôžičke

POISTENIE OSOBNÝCH VECÍ A KARTY

Poistenie karty vám kompenzuje stratu či odcudzenie vašich osobných vecí a finančné škody v dôsledku straty či odcudzenia karty a jej zneužitia.

Poistenie osobných vecí a karty

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

FLEXIBILITA VÝŠKY SPLÁTOK A ODLOŽENIE SPLÁTOK
Nastavte si splátky podľa svojich potrieb.

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií