NAHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

hlavní fotka baneru

NASTALA POISTNÁ UDÁLOSŤ?

MAXIMA pojišťovna, a. s.
(poistenie platné od 1. 10. 2020)

VOLAJTE

0232 195 598
Po - Pi 8:00 - 18:00

PÍŠTE

MAXIMA pojišťovna, a. s.
Rajská 15
811 08 Bratislava

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?

Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s. (poistenie platné do 30. 9. 2020)

PÍŠTE

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Nahliadnite do dokumentov na stiahnutie - Informácie k poisteniu nájdete tu.