preload obrazku pro baner

NAHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Pravidlá výplaty poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami.

Viac informácii získate na www.zdravi.cz.

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?

VOLAJTE

0850 850 150
Po - Pi 8:00 - 18:00

PÍŠTE

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť

Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť (PDF 567 kB)

Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania/ukončenie podnikania
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dôsledku choroby a smrt v dôsledku úrazu
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácia v dôsledku úrazu
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dôvodu živlu