Poistenie

Poistenie výdavkov

Poistenie výdavkov kompenzuje výpadok Vašich príjmov v neočakávaných životných situáciách, v ktorých by ste neboli schopní platiť svoje pravidelné výdavky, napríklad v prípade choroby alebo straty zamestnania.

Viac informácií na:

Poistenie
osobných vecí a karty

Poistenie karty Vám kompenzuje stratu či odcudzenie Vašich osobných vecí a finančné škody v dôsledku straty či odcudzenia karty a jej zneužitia.

Viac informácií na:

Poistenie schopnosti splácať

Toto poistenie je možné dojednať len pre kreditnú kartu a to podľa ustanovení o poisteniu Vašej úverovej
zmluvy. U ostatných produktov využite Poistenie výdavkov.

Starší typ poistenia, ktoré kompenzuje výpadok príjmov v prípade choroby
alebo úrazu a v prípade straty zamestnania. Miesto tohto poistenia Home Credit Slovakia teraz ponúka poistenie výdavkov, ktoré naviac kompenzuje stratu príjmu z podnikania.

Viac informácií na:

Otvoriť staršie typy poistenia