Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky
Konsolidácia
Spotrebiteľský úver
Auto na splátky
Nákupné účty a kreditné karty
Hotovostná pôžička
Poistenie
Ukončené Tesco Finančné služby
Všeobecné informácie
Ochrana osobných údajov

Poistenie

MAXIMA pojišťovna - Oznámenie poistnej udalosti - poistenia dojednaná od 1.10.2020

01. 06. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
Stiahnuť
01. 06. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu (strata zamestnania, ukončenie podnikania)
01. 06. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácia
01. 06. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
01. 06. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - úmrtie
01. 06. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - dlhodobé ošetrovanie člena rodiny
01. 06. 2022
Oznámení pojistné události - osobné veci a zneužitie karty

MAXIMA pojišťovna - poistenia dojednaná od 1.10.2020 (aktualizované znenie účinné od 1.6.2022)

01. 06. 2022
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie schopnosti splácať) - aktuálne platné znenie
01. 06. 2022
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty) - aktuálne platné znenie
01. 06. 2022
Rámcová poistná zmluva č. HCSCPI 1/2020 (Poistenie schopnosti splácať) - aktuálne platné znenie
01. 06. 2022
Rámcová poistná zmluva č. HCSPIP 1/2020 (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty) - aktuálne platné znenie
01. 10. 2020
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa (odstúpenie od doplnkovej služby)

MAXIMA pojišťovna - Dokumenty platné v období od 1.10.2020 do 31.5.2022

01. 10. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie schopnosti splácať)
01. 10. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty)
01. 10. 2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSCPI 1/2020 (Poistenie schopnosti splácať)
01. 10. 2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSPIP 1/2020 (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty)
01. 10. 2020
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa (odstúpenie od doplnkovej služby)

Generali Česká pojišťovna (ČP ZDRAVÍ) – Oznámenie udalosti - poistenia dojednaná do 30.9.2020

10. 12. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
10. 12. 2022
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu (strata zamestnania, ukončenie podnikania)

Generali Česká pojišťovna (ČP ZDRAVÍ) - poistenia dojednaná do 30.9.2020

21. 12. 2020
Informácie o zmene poisťovateľa
21. 12. 2020
Informácie o poistení - k zmluve č. 19100826/2009 - balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení - k zmluve č. 19100826/2009 - balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, EASY, POISTENIE ZNEUŽITIA KARTY - aktuálne platné znenie

MAXIMA pojišťovna - poistenie asistenčných služieb

21. 12. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie asistenčných služieb)
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky asistenčních služieb zo dňa 25.5.2018 - posledné platné znenie