Dokumenty k poisteniu • Home Credit Slovakia, a.s.

Poistenie

MAXIMA pojišťovna - Oznámenie poistnej udalosti - poistenia dojednaná od 1.10.2020

01.06.2022
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
Stiahnuť
01.06.2022
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu (strata zamestnania, ukončenie podnikania)
Stiahnuť
01.06.2022
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácia
Stiahnuť
01.06.2022
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
Stiahnuť
01.06.2022
Oznamenie poistnej udalosti - úmrtie
Stiahnuť
01.06.2022
Oznamenie poistnej udalosti - dlhodobé ošetrovanie člena rodiny
Stiahnuť
01.06.2022
Oznámení pojistné události - osobné veci a zneužitie karty
Stiahnuť

MAXIMA pojišťovna - poistenia dojednaná od 1.10.2020 (aktualizované znenie účinné od 1.6.2022)

01.06.2022
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie schopnosti splácať) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
01.06.2022
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
01.06.2022
Rámcová poistná zmluva č. HCSCPI 1/2020 (Poistenie schopnosti splácať) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
01.06.2022
Rámcová poistná zmluva č. HCSPIP 1/2020 (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
01.10.2020
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa (odstúpenie od doplnkovej služby)
Stiahnuť

MAXIMA pojišťovna - Dokumenty platné v období od 1.10.2020 do 31.5.2022

01.10.2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie schopnosti splácať)
Stiahnuť
01.10.2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty)
Stiahnuť
01.10.2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSCPI 1/2020 (Poistenie schopnosti splácať)
Stiahnuť
01.10.2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSPIP 1/2020 (Poistenie osobných vecí a zneužitia karty)
Stiahnuť
01.10.2020
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa (odstúpenie od doplnkovej služby)
Stiahnuť

Generali Česká pojišťovna (ČP ZDRAVÍ) – Oznámenie udalosti - poistenia dojednaná do 30.9.2020

10.12.2022
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
Stiahnuť
10.12.2022
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu (strata zamestnania, ukončenie podnikania)
Stiahnuť
10.12.2022
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácia v dôsledku úrazu
Stiahnuť
10.12.2022
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
Stiahnuť
10.12.2022
Oznamenie poistnej udalosti - smrť
Stiahnuť
10.12.2022
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
Stiahnuť
10.12.2022
Oznamenie poistnej udalosti - zneužitie karty a osobné věci
Stiahnuť

Generali Česká pojišťovna (ČP ZDRAVÍ) - poistenia dojednaná do 30.9.2020

21.12.2020
Informácie o zmene poisťovateľa
Stiahnuť
21.12.2020
Informácie o poistení - k zmluve č. 19100826/2009 - balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Informácie o poistení - k zmluve č. 19100826/2009 - balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, EASY, POISTENIE ZNEUŽITIA KARTY - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Informačný dokument o poistnom produkte (k zmluve č. 19100826/2009 - Poistenie pravidelných výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobných vecí a karty) - aktuáne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Poistná zmluva č. 19100826/2009 (Poistenie pravidelných výdavkov, zneužitia karty a osobných vecí) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Zvláštne poistné podmienky - poistenie pravidelných výdavkov z úverov (k zmluve č. 19100826/2009) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Zvláštne poistné podmienky - poistenie zneužitia karty a osobných vecí (k zmluve č. 19100826/2009) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Informácie o poistení - k zmluve č. 19100694 (Poistenie úverových splátok - Súbor poistenia A, Súbor poistenia B) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Informačný dokument o poistnom produkte - k zmluve č. 19100694 (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
21.12.2020
Poistná zmluva č. 19100694 (Poistenie úverových splátok)
Stiahnuť
21.12.2020
Všeobecné poistné podmienky - poistenie úverových splátok (k zmluve č. 19100694)
Stiahnuť
01.04.2020
Informácie o poistení - k zmluve č. 19100826/2009 - balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT
Stiahnuť
01.04.2020
Informácie o poistení - k zmluve č. 19100826/2009 - balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, EASY, POISTENIE ZNEUŽITIA KARTY
Stiahnuť
01.04.2020
Informačný dokument o poistnom produkte (k zmluve č. 19100826/2009 - Poistenie pravidelných výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobných vecí a karty)
Stiahnuť
01.04.2020
Poistná zmluva č. 19100826/2009 (Poistenie pravidelných výdavkov, zneužitia karty a osobných vecí)
Stiahnuť
01.04.2020
Zvláštne poistné podmienky - poistenie pravidelných výdavkov z úverov (k zmluve č. 19100826/2009)
Stiahnuť
01.04.2020
Zvláštne poistné podmienky - poistenie zneužitia karty a osobných vecí (k zmluve č. 19100826/2009)
Stiahnuť
21.12.2019
Informácia o zmene názvu poisťovateľa
Stiahnuť
01.11.2018
Informácie o poistení (k zmluve č. 19100694 - Poistenie úverových splátok - Súbor poistenia A, Súbor poistenia B) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
01.11.2018
Informačný dokument o poistnom produkte (k zmluve č. 19100694 - Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
Stiahnuť
01.11.2018
Poistná zmluva č. 19100694 (Poistenie úverových splátok)
Stiahnuť
25.05.2018
Všeobecné poistné podmienky - poistenie úverových splátok (k zmluve č. 19100694)
Stiahnuť

MAXIMA pojišťovna - poistenie asistenčných služieb

21.12.2019
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie asistenčných služieb)
Stiahnuť
25.05.2018
Všeobecné poistné podmienky asistenčních služieb zo dňa 25.5.2018 - posledné platné znenie
Stiahnuť
26.10.2017
Všeobecné poistné podmienky asistenčních služieb zo dňa 26. 10. 2017
Stiahnuť
16.11.2016
Všeobecné poistné podmienky asistenčních služieb zo dňa 16. 11. 2016
Stiahnuť

Cestovné poistenie

30.06.2023
Všeobecné poistné podmienky k cestovnému poisteniu
Stiahnuť
30.06.2023
Prehľad cestovného poistenia
Stiahnuť
30.06.2023
Predzmluvné informácie o cestovnom poistení
Stiahnuť
30.06.2023
Informačný dokument o poistnom produkte
Stiahnuť
30.06.2023
Sadzobník cestovného poistenia
Stiahnuť
30.06.2023
Rámcová poistná zmluva
Stiahnuť
Žiadne výsledky