Nastala poistná udalosť?

Volajte

0850 850 150
Po - Pi 8:00 - 18:00

Píšte

ČP Zdraví a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany

Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami.

Viac informácii získate na www.zdravi.cz.