preload obrazku pro baner

POISTENIE OSOBNÝCH VECÍ A KARTY

Poistenie osobných vecí a karty

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017

Poistenie karty vám chráni Vašu kartu v prípade straty či krádeže a jej zneužitia a súčasne chráni aj vaše osobné věci.

Čo hradí poisťovňa?

 • COMFORT

  cena: 1.99 € / mesačne

  (nie je možné dohodnúť k produktu úverová karta)

  OPTIMAL

  cena: 1.39 € / mesačne

  (od 1. 11. 2018 nie je možné dohodnúť k produktu úverová karta)

 • Odcudzenie hotovosti/straveniek

  odcudzenie
  (výška plnenia 100 €)

  odcudzenie
  (výška plnenia 50 €)

 • Osobné veci

  Súhrnný limit 1 100 €/rok * (70 € na každú kategóriu osobných vecí)

  Súhrnný limit 370 €/rok * (50 € na každú kategóriu osobných vecí)

 • Osobné doklady
  Zavřít

  OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický preukaz

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Kľúče od nehnuteľnosti
  Zavřít

  kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Kľúče od auta/motorky

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Peňaženka

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Kabelka/taška
  Zavřít

  V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 17,5 € pre Optimal, 12,5 € pre Comfort.

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Dioptrické okuliare

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Elektronika

  Súhrnný limit 1 100 €/rok* (140 € na každú kategóriu elektroniky)

  Súhrnný limit 370 €/rok* (100 € na každú kategóriu elektroniky)

 • Mobilný telefón a jeho zneužitie

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Čítačka

  odcudzenie

  odcudzenie

 • MP3/MP4 prehrávač

  odcudzenie

  odcudzenie

 • Tablet/notebook

  odcudzenie

  odcudzenie

 • Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty

  do 150 €

  do 150 €

 • Zneužitie karty

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

 • Internetové transakcie

  odcudzenie i strata

  odcudzenie i strata

COMFORT

cena: 1.99 € / mesačne

(nie je možné dohodnúť k produktu úverová karta)

Odcudzenie hotovosti/straveniek

odcudzenie
(výška plnenia 100 €)

Osobné veci Súhrnný limit 1 100 €/rok * (70 € na každú kategóriu osobných vecí)

Osobné doklady

odcudzenie i strata

Zavrieť

OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický preukaz

Kľúče od nehnuteľnosti

odcudzenie i strata

Zavrieť

kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba

Kľúče od auta/motorky

odcudzenie i strata

Peňaženka

odcudzenie i strata

Kabelka/taška

odcudzenie i strata

Zavrieť

V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 17,5 € pre Optimal, 12,5 € pre Comfort.

Dioptrické okuliare

odcudzenie i strata

Elektronika Súhrnný limit 1 100 €/rok* (140 € na každú kategóriu elektroniky)

Mobilný telefón a jeho zneužitie

odcudzenie i strata

Čítačka

odcudzenie

MP3/MP4 prehrávač

odcudzenie

Tablet/notebook

odcudzenie

Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty do 150 €

Zneužitie karty

odcudzenie i strata

Internetové transakcie

odcudzenie i strata

OPTIMAL

cena: 1.39 € / mesačne

(od 1. 11. 2018 nie je možné dohodnúť k produktu úverová karta)

Odcudzenie hotovosti/straveniek

odcudzenie
(výška plnenia 50 €)

Osobné veci Súhrnný limit 370 €/rok * (50 € na každú kategóriu osobných vecí)

Osobné doklady

odcudzenie i strata

Zavrieť

OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický preukaz

Kľúče od nehnuteľnosti

odcudzenie i strata

Zavrieť

kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba

Kľúče od auta/motorky

odcudzenie i strata

Peňaženka

odcudzenie i strata

Kabelka/taška

odcudzenie i strata

Zavrieť

V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 17,5 € pre Optimal, 12,5 € pre Comfort.

Dioptrické okuliare

odcudzenie i strata

Elektronika Súhrnný limit 370 €/rok* (100 € na každú kategóriu elektroniky)

Mobilný telefón a jeho zneužitie

odcudzenie i strata

Čítačka

odcudzenie

MP3/MP4 prehrávač

odcudzenie

Tablet/notebook

odcudzenie

Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty do 150 €

Zneužitie karty

odcudzenie i strata

Internetové transakcie

odcudzenie i strata

* Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.

Poistenie zneužitia karty

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami, ktorých platnosť nastala do 11 .4. 2017 (vrátane)

Nakupujte bez obáv, že Vám kartu niekto ukradne a zneužije. Poistenie kryje finančnú škodu vzniknutú zneužitím karty pri jej odcudzení alebo strate, a to do 48 hodín pred blokáciou karty. Poistení ste aj v prípade násilného trestného činu vedúceho k nútenému výberu a odcudzeniu hotovosti. Navyše poistenie uhradí aj náklady na znovunadobudnutie mobilného telefónu, dokladov a kľúčov odcudzených spolu s kartou.

Čo hradí poisťovňa?

 • ČIASTKA PLNENIA

 • Náhrada finančnej škody vzniknutej zneužitím karty

  až 100 € a poplatok za vydanie novej karty

 • Náhrada odcudzeného mobilného telefónu

  až 75 €

 • Náhrada odcudzených / stratených kľúčov

  až 66,50 €

 • Náhrada odcudzených / stratených dokladov

  až 66,50 €

ČIASTKA PLNENIA

Náhrada finančnej škody vzniknutej zneužitím karty

až 100 € a poplatok za vydanie novej karty

Náhrada odcudzeného mobilného telefónu

až 75 €

Náhrada odcudzených / stratených kľúčov

až 66,50 €

Náhrada odcudzených / stratených dokladov

až 66,50 €

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií