preload obrazku pro baner

POISTENIE VÝDAVKOV KU KARTE

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí.

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12.4.2017

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky z dôvodu živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

 • BALÍČEK EXTRA

  cena: 8,9 %

  z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

  BALÍČEK CLASSIC

  cena: 5,9 %

  z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

  BALÍČEK BASIC

  cena: 2,9 %

  z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

 • Straty zamestnania / ukončenie podnikania
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 splátku úveru.

 • Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

 • Hospitalizácie v dôsledku úrazu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

 • Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP
  Zavřít

  Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu
  (len v dôsledku úrazu).

 • Smrti v dôsledku choroby či úrazu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu
  (len v dôsledku úrazu).

BALÍČEK EXTRA

cena: 8,9 %

z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Straty zamestnania / ukončenie podnikania

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu

Poisťovňa vám vyplatí 1 splátku úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Hospitalizácie v dôsledku úrazu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

BALÍČEK CLASSIC

cena: 5,9 %

z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Straty zamestnania / ukončenie podnikania
Zavrieť

Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Hospitalizácie v dôsledku úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

BALÍČEK BASIC

cena: 2,9 %

z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Straty zamestnania / ukončenie podnikania
Zavrieť

Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Hospitalizácie v dôsledku úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu
(len v dôsledku úrazu).

Zavrieť

Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu
(len v dôsledku úrazu).

Zavrieť

Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami, ktorých platnosť nastala do 11 .4. 2017 (vrátane)

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrti úrazom. V týchto nečakaných situáciách poisťovňa uhradí priamo Vám alebo Vašej rodine po dobu trvania poistnej udalosti každý mesiac 66 € alebo jednorázovo 1 660 €.

Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

 • BALÍČEK PREMIUM

  cena: 3,29 € mesačne

  BALÍČEK PLUS

  cena: 2,29 € mesačne

  BALÍČEK ŠTANDARD

  cena: 0,47 € mesačne

 • Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

  Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania nezamestnanosti (66 € mesačne).

 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

  Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

  Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo (len následkom úrazu).

 • Smrti úrazom

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

BALÍČEK PREMIUM

cena: 3,29 € mesačne

Straty príjmu zo zamestnania či podnikania

Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania nezamestnanosti (66 € mesačne).

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

Smrti úrazom

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

BALÍČEK PLUS

cena: 2,29 € mesačne

Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

Smrti úrazom

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

BALÍČEK ŠTANDARD

cena: 0,47 € mesačne

Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo (len následkom úrazu).

Smrti úrazom

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií