Chcete mať čas na preštudovanie zmluvy?

U nás máte čas na preštudovanie zmluvy.
V prípade záujmu vám zmluvu pošleme domov
a v kľude si ju môžete preštudovať.


 • Peniaze dostanete do druhého dňa od podpisu zmluvy
 • Za vybavenie, vedenie a predčasné splatenie neplatíte žiadne poplatky
 • Pôžičku môžete do mesiaca zadarmo vrátiť

Nastavte si výšku pôžičky

Chcem si požičiať

Na ako dlho

Mesačná splátka
Počet mesiacov mesiacov
Celkom zaplatíte
Pokiaľ zaplatíte splátky včas,
celkom vám vrátíme
Celkom teda zaplatíte iba
Mesačná splátka
Počet mesiacov mesiacov
Celkom zaplatíte
Pokiaľ zaplatíte splátky včas,
celkom vám vrátíme
Celkom teda zaplatíte iba
Mesačná splátka
Počet mesiacov
Poplatok za vybavenie pôžičky
Poplatok za vedenie účtu 0 €
Poplatok za predčasné splatenie
Celkom teda zaplatíte iba
Máte záujem o pôžičku?

Požiadajte telefonicky

0800 608 708

alebo vyplňte formulár

Spojíme sa s Vami

Ak nemáte v tejto chvíli čas nám zavolať, vyplňte jednoduchý formulár a my sa s Vami spojíme!

Zadajte prosím rodné číslo vo formáte: 111111/1111
Beriem na vedomie informácie o spracúvaní osobných údajov

Beriem na vedomie informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176, e-mail: info@homecredit.sk spracuje údaje, ktoré ste uviedli v tomto formulári za účelom posúdenia Vašej žiadosti o úver. Právnym titulom spracovania týchto údajov je nevyhnutnosť vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. V prípade neposkytnutia Vám však nebude môcť byť poskytnutá táto služba.


Naším oprávneným záujmom sú činnosti potrebné na zhodnotenie výšky úverového rizika spoločnosti (napr. overenie žiadateľa o službu s našimi internými záznamami, detekcia a vyšetrovanie podvodu) a tiež činnosti spojené s webovou analytikou.

Naším oprávneným záujmom je ponúkať záujemcom o naše služby tiež naše ďalšie produkty a služby. Za týmto účelom Vám môžeme zasielať e-mailové správy, listy, SMS, newsletry, rovnako ako Vám telefonovať. Aby sme Vám ušili ponuku na mieru, spracovávame pri vytvorení ponuky aj údaje o Vašej bonite. V rámci marketingového oslovovania vykonávame marketingové výskumy, analýzy, klientske súťaže, prieskumy spokojnosti a podobné aktivity, z ktorých vyplýva Váš názor na naše služby. Ak si neželáte byť akokoľvek oslovovaný alebo Vám prekáža určitá forma komunikácie, dajte nám prosím vedieť a ponuky nebudete naďalej dostávať.

Profilovanie pre posúdenie úverového rizika - naším oprávneným záujmom je rozhodovanie na základe profilovania pri riadení rizík, vzťahujúcich sa k našim produktom. Vaše profilové údaje využívame na vytvorenie individuálneho profilu a posúdenia rizika, napr. či budete schopný splatiť úver. Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, musíme podľa zákona postupovať obozretne, a preto hodnotíme rizikovosť úveru aj s pomocou Vašich údajov a využívame interné databázy, obsahujúce aj negatívne informácie dôležité pre predchádzanie a minimalizáciu úverových rizík.

Profilovanie pre predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania - Vaše identifikačné údaje, údaje o produktoch a službách, profilové údaje a ďalšie údaje analyzujeme, aby sme predchádzali podvodným konaniam uskutočňovaným fyzicky i digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných podvodov (napr. informácie o ukradnutom občianskom preukaze). Právnym základom je tak plnenie právnej povinnosti, ako aj ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti a záujmov a majetku našich klientov.

Automatizované rozhodovanie pri schvaľovaní žiadostí o úver - aby sme zlepšili komfort a rýchlosť pri využívaní našich služieb, môžeme žiadosť o úver posudzovať a schvaľovať na základe výhradne automatizovaného spracovania údajov úplne bez ľudského zásahu. Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo nás požiadať o tzv. "ľudské preskúmanie", čo v praxi znamená, že Vašu žiadosť preskúma niektorý z našich pracovníkov, a ďalej máte právo vyjadriť svoj názor, prípadne napadnúť rozhodnutie.

Súčasne Vás informujeme, že všetky telefónne hovory zaznamenávame z dôvodu preukázania obsahu hovoru a tiež za účelom skvalitnenia našich postupov. Ak si neželáte, aby bol Váš hovor nahrávaný, využite prosím iný komunikačný kanál.

Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie, prípadne právo na obmedzenie spracovania. Rovnako tak máte právo namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Vaše údaje, ktoré nám poskytujete, budeme uchovávať v prípade neposkytnutia úveru po dobu 1 roku. Ďalšie údaje, napr. kategórie príjemcov, ako aj podrobnejšie informácie o Vašich právach nájdete na stránke www.homecredit.sk v záložke „Ochrana osobných údajov“. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v našej spoločnosti: dpo@homecredit.sk.

Vyberte si, kedy Vás môžeme kontaktovať

-

Splňte si svoje priania a ušetrite

ako mnoho našich ďalších klientov

Prečo môžete Home Creditu dôverovať aj vy?

 • S nami sa neviažete.

  Pôžičku od Home Creditu môžete do mesiaca zadarmo vrátiť.

 • Myslíme na vaše splátky.

  Aby ste splátku nezabudli poslať, včas vám ju pripomenieme.

 • Sme transparentní.

  Pri vybavovaní pôžičky budete presne vedieť, koľko zaplatíte.

Pri výške úveru , výške splátky , počte splátok  a lehote splatnosti  je úrok  p.a. , RPMN  a celkom zaplatíte . Pôžička je na 12 - 84 mesiacov. Maximálná RPSN je 44,3 %.
 
Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru , dátume prvej splátky a so splatnosťou všetkých ďalších splátok vždy k 15. dňu v mesiaci počínajúc . Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na  www.solus.sk, www.nbcb.skwww.HomeCredit.sk.

Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

Zobraziť celý text

Dôležité informácie týkajúce sa revolvingového úveru a jeho vybavenia

Aké sú podmienky pre získanie pôžičky?

Pre získanie pôžičky musíte byť plnoletá osoba so stálym zdrojom príjmu.

Koľko si môžem požičať?

Minimálna čiastka, ktorú vám môžeme požičať, je 400 €. Najvyššia je 7 000 €.

Môžem si požičať, ak som cudzinec?

Áno, ale záleží na tom, kde máte trvalé bydlisko. Ak máte trvalé bydlisko v SR, naša ponuka pôžičky platí. Máte trvalé bydlisko v Českej republike? Požiadajte o pôžičku český Home Credit.

Môžem si u vás požičať, aj keď mám zápis v registri?

Bohužiaľ, na túto otázku vám nedokážeme všeobecne odpovedať. Zavolajte nám, alebo si nechajte zavolať. Vašu situáciu preberieme a pokúsime sa nájsť najlepšie riešenie.

Aké budem potrebovať doklady?

Pripravte si, prosím, platný občiansky preukaz a jeden ďalší doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz). Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO.

Potrebujem ručiteľa?

Nie, pre získanie pôžičky ručiteľa nevyžadujeme.

Musím pri žiadosti o úver dokladať potvrdenie o príjme?

Áno, potvrdenie o príjme je nutné doložiť. Ako doklad o potvrdenie vašich príjmov akceptujeme (potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa alebo originál daňového riznania, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Koľko zaplatím za vybavenie pôžičky?

Za vybavenie pôžičky neplatíte žiadny poplatok, vybavenie pôžičky je zadarmo.

Na aký účel môžem pôžičku využiť?

Čerpanie úveru nie je viazané na žiadny účel, peniaze môžete použiť na čokoľvek.

Môžem si k pôžičke dohodnúť poistenie pre prípad, že nebudem môcť splácať?

Áno, ak spĺňate podmienky pre vstup do poistenia, môžete si pri uzatváraní úverovej zmluvy zvoliť Poistenie výdavkov. Poistné plnenie z daného poistenia sa vypláca priamo klientovi, ktorý sa podľa svojho uváženia rozhodne, ako ich použije. Bližšie informácie k poisteniu nájdete tu.

Má zmysel žiadať o pôžičku, ak som na dôchodku?

Kritériom pre poskytnutie úveru nie je vek žiadateľa. Vyšší vek teda neznamená, že by ste automaticky úver nedostali. Dôležité je mať stály príjem, z ktorého budete schopný / ná pravidelne splácať, a splnenie ďalších podmienok pri preverovaní Vašej schopnosti splácať.
Zobraziť viac otázok

Čo vás môže zaujímať po tom, ako si vybavíte revolvingový úver na kartu

Aké sú podmienky splácania? Môžem pôžičku predčasne splatiť? Môžem v priebehu splácania zmeniť výšku splátky?

Áno, pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť. Neplatíte za to žiadne poplatky ani sankcie, predčasné splatenie pôžičky je úplne zadarmo. Úroky platíte iba do doby predčasného splatenia. O predčasnom splatení je nutné informovať naše Klientske centrum.

Zmena výšky splátky je možná iba u zmlúv, u ktorých bola uzatvorená dohoda o možnosti zmeny výšky a počtu splátok. V prípade, že máte v zmluve dohodnutú túto možnosť, kontaktujte, prosím, naše Klientske centrum. Naši operátori s vami preberú konkrétny postup zníženia/zvýšenia splátky. V ostatných prípadoch zmena výšky splátky možná nie je.

Akým spôsobom mi budú peniaze vyplatené?

Peňažné prostriedky Vám zašleme na bankový účet vedený na Vaše meno alebo poštovou poukážkou (do max. 1 000 EUR).

Ak podpíšem úverovú zmluvu a dostanem peniaze, môžem zmluvu zrušiť? V akej lehote?

Ak Vám podmienky zmluvy z nejakého dôvodu nebudú vyhovovať, môžete pôžičku do jedného mesiaca od podpisu zmluvy vrátiť bez toho, aby ste za to zaplatili akékoľvek sankcie alebo úroky.

Ako sa s vami môžem spojiť? Kde nájdem vaše kontaktné informácie?

Zaujímajú vás informácie o pôžičke? Zavolajte nám na telefónne číslo a tejto stránke. V prípade, že ste naším klientom, môžete zavolať na klientsku linku 0850 111 118. Spojiť sa s nami môžete tiež e-mailom na info@homecredit.sk.

Číslo účtu vám, žiaľ, nemôžeme povedať rovno bez toho, aby sme vedeli, na čo ho potrebujete. Používame ich totiž viac – každý účet má iný účel. Zavolajte nám, prosím, na klientsku linku 0850 111 118 a my vám dáme číslo toho najvhodnejšieho.

Adresa, kam nám môžete napríklad posielať podpísané zmluvy, je:
Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany

Potrebujete ešte viac informácií?