Dátum splatnosti • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti je vopred stanovený a dohodnutý deň, kedy má byť príslušná splátka klienta najneskôr pripísaná na účet veriteľa, napríklad Home Creditu. Pozor, nejde o dátum odoslania splátky. To v tomto prípade nie je rozhodujúce. Ide o moment pripísania celej výšky splátky na účet veriteľa. Dátum splatnosti klienti Home Creditu nájdu vo svojom splátkovom kalendári, mesačnom výpise, v mobilnej aplikácii Home Credit alebo na www.SpravcaFinancii.sk.