Disponibilný zostatok • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient k dispozícii na svojom úverovom účte na okamžité čerpanie v danom momente. Je to výška úverového rámca mínus všetky uskutočnené a nesplatené čerpania. Napríklad klient s úverovým rámcom 200 €, ktorý už vyčerpal 40 €, ale nesplatil z nich ešte ani euro, má aktuálny disponibilný zostatok 160 €.

Pozor, disponibilný zostatok ukazuje aktuálne voľné finančné prostriedky na využitie. Tie sa nemusia rovnať stavu účtu. Niektoré finančné operácie sa totiž nemusia ihneď zaúčtovať z disponibilného zostatku. Aktuálne informácie klienti Home Creditu nájdu v mesačnom výpise, v mobilnej aplikácii Home Credit a na www.SpravcaFinancii.sk.