Poplatok • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Poplatok

Poplatok je finančná suma, ktorú je klient povinný zaplatiť za danú službu. Najznámejšie poplatky sú napríklad za výber z bankomatu (ATM), za vedenie účtu a ďalšie. Poplatok slúži najmä na pokrytie nákladov, ktoré poskytovateľovi služby vznikajú spolu s ponukou a prevádzkou danej služby.

Napriek tomu v Home Credite platí, že klienti za vybavenie ani predčasné splatenie spotrebiteľského úveru nepreplatia ani korunu navyše. To znamená, že si Home Credit za tieto konkrétne úkony nenárokuje žiadne poplatky.