Upomienka • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Upomienka

Upomienka je výzva na zaplatenie splátky alebo inej dlžnej sumy, ktorá je po splatnosti. Ak Home Credit od klienta nedostane platbu v stanovenom termíne, vždy najprv upozorní na vzniknutú dlžnú sumu. V prípade prijatia upomienky je dobré okamžite uhradiť uvedenú sumu. Klient sa tak vyhne zbytočným poplatkom za neplatenie.