Home Credit je pripravený vyhovieť odkladom splátok • Home Credit…

Home Credit je pripravený vyhovieť odkladom splátok

16. 04. 2020

Treba si však uvedomiť, že takto sa nakoniec navýši celková suma

Home Credit Slovakia, a.s. je plne k dispozícii klientom, ktorí požiadajú o odklad splátok úverov v rámci mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením nového koronavírusu. Spoločnosť chápe, že aktuálna situácia je zložitá, preto sa bude snažiť pomôcť aj v prípadoch, keď niektorým klientom na odklad podľa novoprijatého zákona nárok nevznikne. Je potrebné sa každopádne ozvať a situáciu riešiť. Na druhej strane si treba uvedomiť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa iba odkladá na neskôr.

Dlhodobou filozofiou spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. je individuálna starostlivosť o klientov a snaha pomáhať im riešiť ich životné potreby, toto platí aj v súčasnej situácii. Klienti nájdu všetky potrebné informácie na webovej stránke https://www.homecredit.sk/odklad, kde sú pripravené na stiahnutie aj formuláre žiadostí pre spotrebiteľov, ako i k podnikateľským úverom. K dispozícii sú aj kvalifikovaní pracovníci call centra, ktorí robia všetko, čo je v ich silách. V kritických okamihoch je možné kontaktovať aj ombudsmana klientov spoločnosti Home Credit, Miroslava Zborovského. Podľa neho je v aktuálnej situácii dôležité predovšetkým komunikovať a ozvať sa čím skôr. „Platí dlhodobé prehlásenie, že keď klient komunikuje, nenecháme ho v problémoch. To znamená, že v odôvodnených prípadoch klientom budeme vychádzať v ústrety aj nad rámec zákona. V týchto prípadoch však musíme postupovať podľa platnej legislatívy a administratíva s takýmito klientmi tak bude náročnejšia.“

Pozor, odkladom sa navýši celková suma

Generálny riaditeľ spoločnosti Home Credit pre Českú a Slovenskú republiku Luděk Jírů zároveň na klientov (nielen Home Creditu) apeluje, že ak môžu, aby splátky platili, pretože ide o odklad a tak na konci zaplatia viac. „Treba si uvedomiť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa iba odkladá na neskôr. Navyše je úver po dobu odkladu ďalej úročený úrokovou sadzbou dohodnutou v úverovej zmluve, dôjde tak k navýšeniu celkovej sumy, ktorú uhradíte. Preto dôkladne zvážte svoju finančnú situáciu a žiadosť o odklad podávajte v prípadoch, keď je vaša finančná situácia skutočne zhoršená a nemáte finančné prostriedky na hradenie splátok“. K súčasnej situácii dodáva: "Samozrejme sme tu, aby sme pomáhali našim klientom. Robíme množstvo opatrení, aby sme ich boli schopní aj naďalej obsluhovať, a to aj pre prípad, že sa situácia so šírením koronavírusu ešte zhorší“.

Počet odložených mesačných splátok si určuje každý klient individuálne. Môže požiadať o odklad v dĺžke 1 až 3 mesiace s tým, že pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok môže spoločnosť Home Credit požiadať o ďalší odklad, opäť v dĺžke 1 až 3 mesiace. K žiadosti nie je potrebné predkladať žiadne doklady alebo iné dodatočné informácie.