Cetelem se mění na Home Credit Slovakia • Home Credit Slovakia, a.s.

Cetelem sa mení 
na Home Credit Slovakia

Cetelem HC vizual hero web 2

Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom 1, boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností vedenom Obchodným súdom v Paríži pod č. 542 097 902, konajúca prostredníctvom svojej pobočky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 713 uzatvorila so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. ako kupujúcou stranou zmluvu o predaji podniku. Táto transakcia bola potvrdená regulatórnymi orgánmi Slovenskej republiky.

Vážení klienti spoločnosti Cetelem,
úverové zmluvy uzatvorené so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA prechádzajú
dňom 2. 4. 2024 23:59 hod. na spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s.

Všetky Informácie k splácaniu úverov vám budú doručené poštou, e-mailem alebo SMS.

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa prevodu zmlúv nájdete nižšie.

Pomôcť vám môžu aj zamestnanci pobočiek spoločnosti Home Credit.

Pobočky Home Credit Slovakia, a.s.

Na každej pobočke si môžete ľahko dohodnúť osobnú schôdzku alebo sa rovno zastavte v prevádzkovej dobe.

Banská Bystrica

SC Point Vajanského Námestie 15299/7, Banská Bystrica, 974 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Bratislava

OC VIVO, Vajnorská 100, Bratislava, 831 04
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Košice

OC Cassovia, Pri prachárni 4, Košice, 040 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Lučenec

OC Galéria, Námestie Republiky 5994/32, Lučenec, 984 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Martin-Záturčie

TULIP CENTER MARTIN, Pltníky 2, Martin-Záturčie, 036 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Michalovce

OC Zemplín, Andreja Sládkoviča 5, Michalovce, 071 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Nitra

OC Centro Nitra, Akademická 1/A, Nitra, 949 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Nové Zámky

Aquario Shopping Center, Nitrianska cesta 111/A, Nové Zámky, 940 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Poprad

OC MAX Dlhé Hony 4588/1, Poprad, 058 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Prešov-Sekčov

ZOC MAX, Vihorlatská 2A, Prešov-Sekčov, 080 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Prievidza

OC Korzo, Nábrežná 1913/5A, Prievidza, 971 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Trenčín

OC MAX Trenčín Gen. M. R. Štefánika 426, Trenčín, 911 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Trnava

OC MAX, F. Urbánka 11, Trnava, 917 01
Po-Ne: 9:00 - 20:00 hod.

Zvolen

Námestie SNP 63, Zvolenská Európa, Zvolen, 960 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Žilina

OC Mirage, Nám. A. Hlinku 7B, Žilina, 010 01
po – ne, 9:00 – 20:00 hod.

Najčastejšie otázky

Kedy mi príde informácia o zmene Cetelem na Home Credit?

Informácie boli zasielané začiatkom apríla doporučene. Venujte im, prosím, veľkú pozornosť.

Čo to pre mňa znamená?

Vašu zmluvu bude novo spravovať spoločnosť Home Credit Slovakia.
Svoj úver, prosím, naďalej splácajte podľa platných zmluvných podmienok, číslo účtu aj variabilný symbol pre splácanie úveru zostávajú totožné. Venujte vysokú pozornosť informáciám o ďalšom postupe, ktoré vám boli zaslané priamo z Home Credit Slovakia.

Mení sa niečo z pohľadu mojich osobných údajov?

ÁNO, prevádzkovateľom osobných údajov sa stáva Home Credit Slovakia, a.s.
Vaše údaje spracováva Home Credit Slovakia v súlade s účelmi a zásadami spracovania osobných údajov, uvedenými v informačnom memorande, ktoré nájdete tu.

Týkajú sa zmeny mojej osobnej pôžičky/nákupu na splátky?

Pre osobné pôžičky a nákupy na splátky sa nič nemení, naďalej splácajte podľa platných zmluvných podmienok. Ak máte v zmluve zjednané poistenie úveru, zostávajú v platnosti aj poistné podmienky. Svoj úver naďalej splácajte podľa platných zmluvných podmienok. Číslo účtu pre splácanie a variabilný symbol sa pre osobné pôžičky a nákupy na splátky nemenia.

Týkajú sa zmeny mojej karty od Cetelem?

ÁNO. Cetelem sa mení na Home Credit Slovakia. So zmenou spoločnosti súvisí aj presunutie zmlúv do našich systémov. Zmluvy ku kreditným kartám bohužiaľ nie sme schopní previesť, preto sme vám v doporučenej zásielke poslali výpoveď zmluvy spolu s informáciami, ako ďalej postupovať. Venujte im, prosím, vysokú pozornosť.
Po zaslaní výpovede začína plynúť dvojmesačná výpovedná lehota od 1. 5. do 30 . 6. 2024.

Kedy mi príde zásielka s informáciami ku karte?

Informácie ku karte, ako ďalej postupovať, spolu s výpoveďou zmluvy sme vám zaslali v doporučenej zásielke v priebehu apríla. Venujte, im prosím, veľkú pozornosť.
Ak máte viacero kartových zmlúv v Cetelem, príde vám informácia v doporučenej zásielke ku každej zmluve zvlášť.

Dokedy môžem kartu od Cetelem využívať?

Počas výpovednej lehoty môžete do 30. 6. 2024 úver bežne využívať. Čo sa týka prevodu peňazí, od 1. 5. 2024 nebude možné z technických dôvodov používať prevod pomocou poštových poukážok. Prevod na účet môžete štandardne využiť do konca výpovednej lehoty. Rovnako aj všetky splátky, prosím, naďalej plaťte spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve.

Čo bude so zmluvou po uplynutí výpovednej lehoty?

Platnosť úverovej zmluvy zaniká 30. 6. 2024 uplynutím výpovednej lehoty. Spoločne so zánikom úverovej zmluvy zaniká aj poistenie, ak ste ho mali v zmluve uzatvorené.

Kartu od Cetelem nevyužívam a mám ju doplatenú. Musím niečo robiť?

Z vašej strany teda nie je potrebné vôbec nič robiť. Po uplynutí výpovednej lehoty zablokujeme možnosť čerpania z vašej karty a zmluvu k 30. 6. 2024 ukončíme.
V prípade, ak budete v priebehu výpovednej lehoty čerpať peniaze z tejto zmluvy, je nutné po dobu tejto lehoty platiť všetky splátky spôsobom dohodnutým v zmluve. Dlžnú sumu potom bude potrebné jednorazovo doplatiť, a to najneskôr do 31. 7. 2024. Finálnu dlžnú sumu sa dozviete po ukončení výpovednej lehoty.

Čo ak kartu od Cetelem využívam a mám na nej dlžnú sumu?

Súčasná karta k 30. 6. 2024 končí. Počas výpovednej lehoty môžete kartu využívať, ako ste zvyknutý. Rovnako aj splátky naďalej plaťte spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve.
Po uplynutí výpovednej lehoty zablokujeme možnosť čerpania z vašej karty a pošleme vám posledný výpis s finálnou dlžnou sumou. Na úhradu dlžnej sumy využite spôsob uvedený v zásielke ku karte, ktorú sme vám zaslali.

Čo ak chcem kartu od Cetelem využívať aj naďalej?

Žiaľ, súčasná karta k 30. 6. 2024 končí a po uplynutí výpovednej lehoty ju nebude možné používať. Informácie ako ďalej postupovať sme vám zaslali v doporučenej zásielke. Postupujte, prosím, podľa pokynov v zásielke.

Čo sa stane, ak nedoplatím celú dlžnú sumu do 31. 7. 2024?

V tom prípade budeme musieť spustiť aktívne vymáhacie kroky z našej strany a budeme požadovať jednorazové doplatenie dlžnej sumy.

Klientská zóna Cetelem končí k 30. 6. 2024. Čo to pre mňa znamená?

K 30. 6. 2024 skončí váš prístup do Klientskej zóny Cetelem. Uložte si, prosím, včas všetky zmluvné dokumenty aj výpisy z účtu do svojho počítača alebo si dokumenty vytlačte. Neskôr už nebudú tieto dokumenty k dispozícii. Ak uzatvoríte novú zmluvu s Home Credit Slovakia, budete môcť po aktivácii novej zmluvy využívať mobilnú aplikáciu Home Credit, ktorú si stiahnete tu. V prípade, že už máte aktívnu zmluvu s Home Credit Slovakia, môžete si mobilnú aplikáciu stiahnuť ihneď. Nájdete v nej informácie o splátkach k osobnej pôžičke a nákupu na splátky, informácie ku karte, o nákupoch, splátkach, zostatku na účte aj mesačné výpisy. Môžete si v nej posielať peniaze na bankový účet a aktivovať kartu k účtu.

Kam mám smerovať otázky ohľadom mojej zmluvy?

- Otázky k osobnej pôžičke nájdete tu, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0850 11 12 12, prípadne písomne na mail klientskyservis@cetelem.sk
- Otázky k nákupu na splátky nájdete tu, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0850 11 12 12, prípadne písomne na mail klientskyservis@cetelem.sk
- Servisné požiadavky ku kartám vyriešime na linke 0850 11 12 12, prípadne nám zašlite mail na klientskyservis@cetelem.sk
- Otázky k výpovedi zmluvy, ktorú sme vám zaslali, zodpovieme osobne na niektorej z našich pobočiek, prípadne nám zašlite mail na posta@homecredit.sk