preload obrazku pro baner

POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ

Toto poistenie nie je možné uzatvoriť spoločne s novou úverovou zmluvou. Dodatočné uzatvorenie je možné iba k starším úverovým zmluvám, ktoré ponuku tohto poistenia podľa zmluvných podmienok umožňujú.

Vďaka "Poisteniu schopnosti splácať" od Českej poisťovne ZDRAVÍ a. s. sa nemusíte báť, že v nečakanej životnej situácii nebudete môcť splácať.

 • BALÍČEK POISTENIA A

  BALÍČEK POISTENIA B

 • Poistné krytie je pre prípady:

 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

 • Straty zamestnania
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu trvania nezamestnanosti.

 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu

  Poisťovňa vám vyplatí sumu vo výške nesplateného dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí sumu vo výške nesplateného dlhu.

 • Úmrtia následkom úrazu

  Poisťovňa vám vyplatí sumu vo výške nesplateného dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

 • Zneužitia karty

  Poisťovňa vám vyplatí až 100 € (zneužitie karty),
  až 75 € (odcudzenie mobilného telefónu odcudzeného spolu s kartou)

  Poisťovňa vám vyplatí až 100 € (zneužitie karty),
  až 75 € (odcudzenie mobilného telefónu odcudzeného spolu s kartou)

BALÍČEK POISTENIA A

Poistné krytie je pre prípady:

Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Straty zamestnania
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí sumu vo výške nesplateného dlhu.

Úmrtia následkom úrazu

Poisťovňa vám vyplatí sumu vo výške nesplateného dlhu.

Zneužitia karty

Poisťovňa vám vyplatí až 100 € (zneužitie karty),
až 75 € (odcudzenie mobilného telefónu odcudzeného spolu s kartou)

BALÍČEK POISTENIA B

Poistné krytie je pre prípady:

Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Straty zamestnania

Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu trvania nezamestnanosti.

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí sumu vo výške nesplateného dlhu.

Úmrtia následkom úrazu

Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

Zneužitia karty

Poisťovňa vám vyplatí až 100 € (zneužitie karty),
až 75 € (odcudzenie mobilného telefónu odcudzeného spolu s kartou)

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií