SMS info

Služba pre vás.

Vďaka novej službe SMS INFO teraz môžete mať pohyb svojich peňazí stále pod kontrolou.

  • Po každom zaplatení kartou a výbere z bankomatu Vám pošleme potvrdzujúcu SMS správu.
  • Rovnako Vás budeme informovať, ak Vaša platba dorazí na náš účet.
  • SMS Vám pošleme aj v prípadoch, kedy Vám peniaze z Vašej karty prevedieme na Váš bankový účet.
  • Z každej správy sa dozviete, koľko peňazí Vám na karte ešte zostáva na ďalšie nákupy.
  • Cena služby je iba 0,75 € mesačne.
  • Službu si jednoducho aktivujte zavolaním na klientsku linku svojej karty.

Podmienky služby SMS info:

Pokiaľ sa tak klient s Home Credit Slovakia a.s. (ďalej iba Spoločnosť) kedykoľvek v priebehu trvania
Úverovej zmluvy dohodne (a to aj telefonicky), je oprávnený využívať službu SMS INFO. Zmluvné
strany sa dohodli, že SMS správy budú klientovi odoslané v prípade uskutočnenia bezhotovostnej
transakcie pri nákupe tovaru a služieb (vrátane internetových transakcií) u obchodníkov, v prípade
uskutočnenia transakcie prostredníctvom transakčného dokladu, v prípade výberu hotovosti
z peňažných automatov (bankomatov) alebo prepážok bánk a zmenární, v prípade platieb
prostredníctvom bezkontaktného platobného terminálu (okrem prípadov uvedených v odseku
nižšie), v prípade realizácie splátkových programov a v prípade prijatia platby na náš účet.

Zmluvné strany sa dohodli, že SMS správy nebudú klientovi zasielané pri uskutočnení platby
prostredníctvom bezkontaktného terminálu, u ktorej nebude uskutočnená online autorizácia. Ďalej
sa zmluvné strany dohodli, že Spoločnosť je kedykoľvek oprávnená stanoviť minimálnu výšku
uskutočnenej transakcie, ktorej dosiahnutie je nutné pre zaslanie SMS správy.

Zmluvné strany sa dohodli, že za službu SMS INFO je klient povinný hradiť pravidelný mesačný
poplatok, ktorého výška je uvedená v sadzobníku. Klient súhlasí, že prvýkrát mu bude poplatok
naúčtovaný po zaslaní prvej SMS správy. V ďalších obdobiach už bude klientovi poplatok účtovaný
bez ohľadu na zaslanie či nezaslanie správy v danom mesiaci.

Zmluvné strany sa dohodli, že klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie služby SMS INFO,
a to aj telefonicky. V prípade, že klient nebude plniť riadne a včas svoje záväzky voči Spoločnosti, je
Spoločnosť oprávnená od dohody o službe SMS INFO odstúpiť.