SMS info • Home Credit Slovakia, a.s.

SMS info

Služba pre vás.

723 sikhc 648x452 sr a37b3d21 b59b892bae66a61a23a39194b34609c3

Vďaka novej službe SMS INFO teraz môžete mať pohyb svojich peňazí stále pod kontrolou.


  • Po každom zaplatení kartou a výbere z bankomatu Vám pošleme potvrdzujúcu SMS správu.
  • Rovnako Vás budeme informovať, ak Vaša platba dorazí na náš účet.
  • SMS Vám pošleme aj v prípadoch, kedy Vám peniaze z Vašej karty prevedieme na Váš bankový účet.
  • Z každej správy sa dozviete, koľko peňazí Vám na karte ešte zostáva na ďalšie nákupy.
  • Cena služby je iba 0,75 € mesačne.
  • Službu si jednoducho aktivujte zavolaním na klientsku linku svojej karty.


Podmienky služby SMS info:


Pokiaľ sa tak klient s Home Credit Slovakia a.s. (ďalej iba Spoločnosť) kedykoľvek v priebehu trvania Úverovej zmluvy dohodne (a to aj telefonicky), je oprávnený využívať službu SMS INFO. Zmluvné strany sa dohodli, že SMS správy budú klientovi odoslané v prípade uskutočnenia bezhotovostnej transakcie pri nákupe tovaru a služieb (vrátane internetových transakcií) u obchodníkov, v prípade uskutočnenia transakcie prostredníctvom transakčného dokladu, v prípade výberu hotovosti z peňažných automatov (bankomatov) alebo prepážok bánk a zmenární, v prípade platieb prostredníctvom bezkontaktného platobného terminálu (okrem prípadov uvedených v odseku nižšie), v prípade realizácie splátkových programov a v prípade prijatia platby na náš účet.

Zmluvné strany sa dohodli, že SMS správy nebudú klientovi zasielané pri uskutočnení platby prostredníctvom bezkontaktného terminálu, u ktorej nebude uskutočnená online autorizácia. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že Spoločnosť je kedykoľvek oprávnená stanoviť minimálnu výšku uskutočnenej transakcie, ktorej dosiahnutie je nutné pre zaslanie SMS správy.

Zmluvné strany sa dohodli, že za službu SMS INFO je klient povinný hradiť pravidelný mesačný poplatok, ktorého výška je uvedená v sadzobníku. Klient súhlasí, že prvýkrát mu bude poplatok naúčtovaný po zaslaní prvej SMS správy. V ďalších obdobiach už bude klientovi poplatok účtovaný bez ohľadu na zaslanie či nezaslanie správy v danom mesiaci.

Zmluvné strany sa dohodli, že klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie služby SMS INFO, a to aj telefonicky. V prípade, že klient nebude plniť riadne a včas svoje záväzky voči Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená od dohody o službe SMS INFO odstúpiť.