Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky

Kreditná karta

Úverové podmienky

21. 12. 2019
Úverové podmienky INK218P k Šikovnej karte platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5 .2018
Stiahnuť
21. 12. 2019
Úverové podmienky INK119TPO k Šikovnej karte platné pre zmluvy uzatvorené po telefóne od 4. 7. 2019
21. 12. 2019
Úverové podmienky INK118P k Šikovnej karte pre zmluvy uzatvorené od 13. 1. 2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky INK217P k Šikovnej karte platné pre zmluvy uzatvorené od 26.10.2017 do 12.1.2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky IZK115N ku Premia karte Home Credit platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2015
21. 12. 2019
Úverové podmienky IZK114P ku Premia karte Home Credit platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
21. 12. 2019
Úverové podmienky IZK214N ku Premia karte Home Credit platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
21. 12. 2019
Úverové podmienky ku Premia karte Home Credit platené pre zmluvy uzatvorené od 1. 8. 2013

Formuláre

21. 12. 2019
Potvrdenie o výške príjmov
21. 12. 2019
Žiadosť o vydanie náhradnej karty
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu výšky úverového rámca (okrem Strieborné karty Home Credit)
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu výšky úverového rámca (Strieborná karta Home Credit)
21. 12. 2019
Reklamácia kartovej transakcie
21. 12. 2019
Žiadosť o nové vygenerovanie PIN
21. 12. 2019
Žiadosť o vrátenie preplatku
21. 12. 2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy

Informácie k zmluve

21. 12. 2019
Pravidlá programu
21. 12. 2019
Zmluva o platobných službách
21. 12. 2019
Dodatok k úverovej zmluve
21. 12. 2019
Podmienky služby SMS info
21. 12. 2019
Výpoveď úverovej zmluvy o revolvingovom úvere
21. 12. 2019
Zmeny v Zmluve o platobných službách – používanie kreditnej karty (platné od 13. 1. 2018)

Sadzobníky

01. 03. 2020
Sadzobník poplatkov a odmien platný od 1.3.2020 – Šikovná karta
21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien platný od 1.2.2019 do 28.2.2020 – Šikovná karta
21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien od 1.4.2017 do 31.1.2019 – Šikovná karta
21. 12. 2019
Sadzobník 3 poplatkov a odmien - FLIP
21. 12. 2019
Sadzobník 2 poplatkov a odmien - FLIP
21. 12. 2019
Sadzobník 4 poplatkov a odmien - Premia karta
21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien
21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien pre úverovú kartu Home Credit platný od 12.4.2017

Informácie k poisteniu

21. 12. 2019
Informace o změně pojistitele
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 04. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009 - aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie asistenčných služieb
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 25.5.2018
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb- platné od 27.10.2017
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 16.11.2016
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania

Informácie o platbe mobilným zariadením

21. 12. 2019
Najčastejšie otázky týkajúce sa Google Pay
21. 12. 2019
Návod na registráciu karty do aplikácie Google Pay
21. 12. 2019
Zmluva o karte v mobilnom zariadení (platná od 1. 3. 2019)

Príručky

21. 12. 2019
Príručka platná pre zmluvy uzavreté od 1. 2. 2019
21. 12. 2019
Príručka platná pre zmluvy uzavreté do 31. 1. 2019