Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky
Konsolidácia
Nákup na splátky
Auto na splátky
Kreditná karta
Hotovostná pôžička
Obecné informácie
Ochrana osobných údajov

Kreditná karta

Informácie k Šikovnému účtu

01. 06. 2021
Úverové podmienky pre Šikovný účet - ISIKU121, platné pre zmluvy uzatvorené od 1.6. 2021
Stiahnuť
01. 06. 2021
Sadzobník služieb, poplatkov a odmien - Šikovný účet pre zmluvy uzatvorené od 1.6.2021
01. 04. 2021
Úverové podmienky – IESIKU121 - platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 4. 2021

Úverové podmienky

01. 10. 2020
Úverové podmienky INK120P k Šikovnej karte platné pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2020

Príručky

01. 10. 2020
Príručka platná pre zmluvy uzavreté od 1.10.2020

Informácie k zmluve

21. 12. 2019
Pravidlá programu
21. 12. 2019
Zmluva o platobných službách
21. 12. 2019
Dodatok k úverovej zmluve
21. 12. 2019
Podmienky služby SMS info
21. 12. 2019
Výpoveď úverovej zmluvy o revolvingovom úvere
21. 12. 2019
Zmeny v Zmluve o platobných službách – používanie kreditnej karty (platné od 13. 1. 2018)
12. 04. 2021
Často kladené otázky o nákupe cez mobilnú aplikáciu
21. 05. 2021
Pravidlá programu Premia pre Šikovnou kartu

Informácie o platbe mobilným zariadením

21. 12. 2019
Najčastejšie otázky týkajúce sa Google Pay
21. 12. 2019
Návod na registráciu karty do aplikácie Google Pay
21. 12. 2019
Zmluva o karte v mobilnom zariadení (platná od 1. 3. 2019)
18. 08. 2020
Najčastejšie otázky týkajúce sa Apple Pay
18. 08. 2020
Zmluva o karte v mobilnom zariadení - Apple Pay

Formuláre

21. 12. 2019
Potvrdenie o výške príjmov
21. 12. 2019
Žiadosť o vydanie náhradnej karty
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu výšky úverového rámca (Strieborná karta Home Credit)
21. 12. 2019
Reklamácia kartovej transakcie
21. 12. 2019
Žiadosť o nové vygenerovanie PIN
21. 12. 2019
Žiadosť o vrátenie preplatku
21. 12. 2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy
27. 04. 2021
Žiadosť o zmenu výšky úverového rámca (okrem Strieborné karty Home Credit)

Sadzobníky

01. 11. 2021
Sadzobník poplatkov a odmien platný od 1.11.2021 – Šikovná karta

Informácie k poisteniu (k úverom dojednaným od 1.10.2020)

01. 10. 2020
Poučenie o uplatnení práva spotrebitela
01. 10. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie osobných vecí a zneužitia karty
01. 10. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie schopnosti splácať k úveru
01. 10. 2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSCPI 1-2020
01. 10. 2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSPIP 1-2020
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Hospitalizácia
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Invalidita poisteného 70 % a viac
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Poistenie osobných vecí a zneužitia karty
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Pracovná neschopnosť poisteného
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Strata zamestnania
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Úmrtie poisteného

Informácie k poisteniu (k úverom dojednaným do 30.9.2020)

21. 12. 2020
Informácie o zmene poisťovateľa - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 191008262009 - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov - aktuálné platné znenie
21. 12. 2019
Informace o změně pojistitele
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT
01. 04. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 04. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok)
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694)
21. 12. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie asistenčných služieb
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 25.5.2018
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb- platné od 27.10.2017
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 16.11.2016
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania