POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ

Vďaka "Poisteniu schopnosti splácať" od spoločnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. sa nemusíte báť, že v nečakanej životnej situácii nebudete môcť splácať svoju pôžičku.

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

 • Balíček poistenia A

  Balíček poistenia B

 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu

  Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

 • Smrti úrazom

  Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

 • Strata zamestnania
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu trvania nezamestnanosti.

Balíček poistenia A

Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

Smrti úrazom

Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

Strata zamestnania
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Balíček poistenia B

Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu pracovnej neschopnosti.

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidity následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

Smrti úrazom

Poisťovňa vám vyplatí čiastku vo výške nesplateného dlhu.

Strata zamestnania

Poisťovňa vám vyplatí až 12 mesačných splátok úveru po dobu trvania nezamestnanosti.

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Čo hradí poisťovňa?

 • Čiastka plnenia

 • Pracovná neschopnosť

  Mesačná splátka úveru

 • Strata zamestnania

  Mesačná splátka úveru

 • Invalidita

  Nesplatená výška dlhu

 • Smrť úrazom

  Nesplatená výška dlhu

Čiastka plnenia

Pracovná neschopnosť

Mesačná splátka úveru

Strata zamestnania

Mesačná splátka úveru

Invalidita

Nesplatená výška dlhu

Smrť úrazom

Nesplatená výška dlhu

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií