preload obrazku pro baner

POISTENIE VÝDAVKOV

Balíček EASY pre vás.

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • BALÍČEK EASY

  POISTNÁ SUMA

 • Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
  Zavřít

  trvajúci nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

  Poisťovna vám vyplatí až 6 mesačných plnení z každej poistnej události po dobu trvania nezamestnanosti.

  54,00 € mesačne

 • Invalidita následkom úrazu

  1 000 € jednorázovo

 • Smrt úrazom

  1 000 € jednorázovo

BALÍČEK EASY

Straty príjmu zo zamestnania či podnikania

Poisťovna vám vyplatí až 6 mesačných plnení z každej poistnej události po dobu trvania nezamestnanosti.

Zavrieť

trvajúci nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Invalidita následkom úrazu
Smrt úrazom

POISTNÁ SUMA

Straty príjmu zo zamestnania či podnikania

54,00 € mesačne

Zavrieť

trvajúci nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Invalidita následkom úrazu

1 000 € jednorázovo

Smrt úrazom

1 000 € jednorázovo

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií