Odporúčanie Home Creditu

Komunikujte priamo

Ak sa dostane do nepriaznivej životnej situácie, v dôsledku čoho je ohrozená Vaša schopnosť splácať svoje záväzky, mali by ste primárne kontaktovať spoločnosť (veriteľa). Dôležité je nezostať „ticho“, dať o svojej situácii vedieť a pokúsiť sa dohodnúť na podmienkach splácania priamo so spoločnosťou, u ktorej máte pôžičku. Žiadny prostredník nie je schopný vyjednať s veriteľom lepšie podmienky ako Vy sami. Pre spoločnosť je podstatnejšia priama komunikácia s klientom, ako jednanie tretej osoby. Jednajte priamo a vysvetľujte situáciu. Úprimnosť môže dostať Váš vzťah so spoločnosťou na úplne inú úroveň.

Pozor na oddlžovacie spoločnosti

Napriek tomu, že dlžník spíše s oddlžovacou agentúrou mandátnu, či podobnú zmluvu, nezbavuje sa svojich záväzkov voči veriteľovi. Oddlžovacie agentúry si za svoje služby účtujú vysokú odmenu až do výšky 30 % , ktorá v žiadnom prípade nezaručuje ich úspech. Ich reklamy sú často klamlivé a sľubujú aj to, čo nemôžu splniť. Informácie a konkrétne príklady o tom ako sa im podarilo zbaviť klienta dlhov, nie sú často podložené konkrétnymi faktami. Z toho dôvodu by ste sa nemali riadiť pokynmi oddlžovacej agentúry - neodpovedajte im žiadnym spôsobom. My to urobíme za Vás.

Pozor na nekalé praktiky predaja

Dávate si pozor na nekalé praktiky predaja niektorých spoločností. Pôžičku, alebo tovar na splátky si zjednávajte len u spoločností, ktoré sú držiteľom certifikátu Národnej banky Slovenska. Zmluvu nepodpisujte pod nátlakom. Zoznámte sa s podmienkami zmluvy a pýtajte sa pokiaľ niečomu nerozumiete. Myslite aj na možné nepriaznivé udalosti, ktoré môžu v budúcnosti nastať a zaujímajte sa o poistenie, ktoré Vám môže v týchto situáciách pomôcť.