Asistenčné služby

Súčasťou každého dobrého príbehu je šťastný koniec.

hlavní fotka baneru

Súčasťou každého dobrého príbehu je šťastný koniec. Šikovná karta vám preto ponúka asistenčné služby, ktoré vám pomôžu v núdzi. Vďaka nim ľahko vyriešite problémy na cestách alebo pri havárii v domácnosti. Tiež vám pomôžu pri hospitalizácii a poradia v právnych oblastiach.

Asistenčné služby máte k dispozícii na linke Okamžitej pomoci +421 33 7767 240,
ktorá je vám nonstop k dispozícii v SR i zahraničí.

V prípade poruchy vášho vozidla môžete využiť:

opravu poruchy na mieste

odvoz auta do servisu

zaistenie ubytovania

náhradnú dopravu (vlak, autobus)

výmenu pneumatiky

doplnenie paliva

parkovné

V prípade havárie vo vašej domácnosti ľahko zoženiete:

inštalatéra, elektrikára, pokrývača, sklenára, kúrenára, plynára

služby zámočníka (pri zablokovaní hlavných vchodových dverí)

pozáručnú opravu spotrebičov mladších ako 3 roky (TV, chladnička, práčka, umývačka)

Zdravotná asistencia zahŕňa:

zdravotnú infolinku

pobyt v zdravotníckom zariadení s dieťaťom do 15 rokov (ak to umožní dané zdravotnícke zariadenie)

nadštandardné ubytovanie v zdravotníckom zariadení pri hospitalizácii (ak je k dispozícii)

doplatok na lieky po hospitalizácii

dopravu na kontrolné vyšetrenie pri obmedzenej pohyblivosti

dopravu zo zdravotníckeho zariadenia po hospitalizácii

dovoz liekov

Základné telefonické poradenstvo o právech
a povinnostiach v oblastiach:

kúpnej zmluvy

pracovného práva

nájomnej zmluvy

susedských sporov

ochrany spotrebiteľa (napr. reklamácie)

zmluvy o dielo

Celkový limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je 370 €.
Výnimkou je zdravotná infolinka, ktorá je bez limitu.

Zdravotnú asistenciu môžete využiť vy aj vaše deti do 15 rokov, s ktorými žijete v jednej domácnosti.

Dokumenty na stiahnutie

Pre viac informácií o asistenčných službách nahliadnite do Úverových podmienok, sadzieb a ďalších dokumentov.