Vinkulácia • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Vinkulácia

Výraz vinkulácie je zviazaný s poistením, typicky napr. pri hypotekárnych úveroch. Termín vychádza z latinského slova vinculum, ktoré znamená puto. Vinkulácia poistného plnenia v prospech tretej osoby znamená, že v prípade poistnej udalosti je poistné plnenie vyplatené tejto tretej osobe. Najčastejšie to býva banka alebo iný veriteľ, ktorého služba je poistkou krytá.

V praxi vinkulácia funguje tak, že pri vzniku poistnej udalosti je suma zodpovedajúca poistnému plneniu vyplatená tretej osobe (napríklad spomínanej banke) na úhradu záväzkov poisteného. Zostávajúcu sumu poistného plnenia potom tretia osoba vyplatí poistenému.

Príklad:
Pri nákupe auta na splátky klient odsúhlasí vinkuláciu poistky na auto v prospech Home Creditu. Keď počas splácania dôjde k zničeniu financovaného auta, peniaze od poisťovne dostane Home Credit, ktorý ich využije na zaplatenie úveru. Prípadný prebytok potom odošle klientovi.