Poistenie výdavkov k pôžičke

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami, ktorých platnosť nastala do 11 .4. 2017 (vrátane)

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrť. V týchto nečakaných situáciách poisťovňa uhradí priamo Vám alebo Vašej rodine po dobu trvania poistnej udalosti každý mesiac plnenie vo výške splátky úveru, alebo jednorazovo vyplatí plnenie vo výške nesplateného úveru.

Poistné je súčasťou Vašej pravidelnej mesačnej splátky. Viac informácií o poistení nájdete tiež na www.zdravi.cz.

Poistenie výdavkov

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

Balíček Premium

poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu
 • Smrti úrazom

Balíček Plus

poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu
 • Smrti úrazom

Balíček Štandard

poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Invalidity následkom úrazu
 • Smrti úrazom

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Čiastka plnenia
Pracovná neschopnosť trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní Mesačná splátka úveru po dobu trvania pracovnej neschopnosti, max. 12 mesačných plnení
Strata zamestnania / ukončenie podnikania trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce Mesačná splátka úveru po dobu trvania nezamestnanosti, max. 12 mesačných plnení
Invalidita Nesplatená výška dlhu
Smrť úrazom Nesplatená výška dlhu

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12.4.2017

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky z dôvodu živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Poistenie výdavkov

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

Balíček Extra

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty zamestnania / ukončenie podnikania
 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
 • Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
 • Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Cena 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Balíček Classic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
 • Hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Cena 5,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Balíček Basic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Invalidity v dôsledku úrazu/ vydanie preukazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku úrazu

Cena 2,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Čiastka plnenia
Pracovná neschopnosť Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti). Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Strata zamestnania / ukončenie podnikania Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60  dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti). Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Hospitalizácia v dôsledku úrazu Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni. Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní. Mesačná splátka 1 splátka úveru
Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému. Zostatok dlhu
Smrt v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu Poistnou udalosťou je smrť poisteného. Zostatok dlhu

Poradňa a dokumenty na stiahnutie

Celá poradňa

Často kladené otázky

Aké sú podmienky na získanie konsolidácie?

Na získanie konsolidácie musíte byť plnoletá osoba so stálym zdrojom príjmu.

Do akej výšky mi konsolidujete moje pôžičky?

Minimálna suma zlučovaných pôžičiek je 1 000 €, maximálna celková čiastka je až 20 000 €.

Pre vybavenie žiadosti si pripravte:

- občianský preukaz
- druhý doklad (cestovný pas, rodný list,vodičský preukaz, zbrojni preukaz)
- 1x výpis z bežného účtu
- potvrdenie o výške príjmov, ak ste zamestnanec
- dochodkový výmer, ak ste dohodca
- daňové priznanie, ak ste podnikateľ
- úverovú dokumentáciu zmlúv, ktoré chcete zlúčit

Potrebujem ručiteľa?

Nie, na získanie úveru ručiteľa nevyžadujeme.

Koľko zaplatím za vybavenie konsolidácie?

Za vybavenie konsolidácie neplatíte žiadny poplatok, vybavenie konsolidácie je zadarmo.
Všetky najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Aké sú podmienky na získanie konsolidácie?

Na získanie konsolidácie musíte byť plnoletá osoba so stálym zdrojom príjmu.

Do akej výšky mi konsolidujete moje pôžičky?

Minimálna suma zlučovaných pôžičiek je 1 000 €, maximálna celková čiastka je až 20 000 €.

Pre vybavenie žiadosti si pripravte:

- občianský preukaz
- druhý doklad (cestovný pas, rodný list,vodičský preukaz, zbrojni preukaz)
- 1x výpis z bežného účtu
- potvrdenie o výške príjmov, ak ste zamestnanec
- dochodkový výmer, ak ste dohodca
- daňové priznanie, ak ste podnikateľ
- úverovú dokumentáciu zmlúv, ktoré chcete zlúčit

Potrebujem ručiteľa?

Nie, na získanie úveru ručiteľa nevyžadujeme.

Koľko zaplatím za vybavenie konsolidácie?

Za vybavenie konsolidácie neplatíte žiadny poplatok, vybavenie konsolidácie je zadarmo.

Aké pôžičky si môžem konsolidovať?

Zlúčime Vám všetky Vaše pôžičky (napr. spotrebiteľské pôžičky, hotovostné pôžičky, kreditné karty a kontokorenty), nezáleží ani na tom, v ktorej banke či spoločnosti ich máte.

Ako či kde budem podpisovať zmluvnú dokumentáciu? Zašlete mi ju domov?

Po tom, ako bude Vaša pôžička schválená, Vám zašleme zmluvnú dokumentáciu poštou alebo e-mailom. Zmluvu si môžete doma v pokoji preštudovať a podpísať.V prípade doručenia poštou Vám so zmluvnou dokumentáciou príde obálka na odpoveď, do ktorej vložíte podpísanú dokumentáciu a zašlete ju späť na adresu spoločnosti Home Credit. V tomto prípade nehradíte poštovné.

Ako prebehne doplatenie zmlúv, ktoré si u Vás zlúčim?

S všetkou administratívou spojenou s ukončením Vašich súčasných pôžičiek Vám pomôžeme.

Ako budem pôžičku splácať?

Spôsob úhrady splátok si volíte sami pri vybavovaní pôžičky. Splátky môžete uhrádzať buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme.

Keď mi nevyhovuje doba splatnosti, môžem si ju zmeniť?

Áno, o nový termín splatnosti môžete požiadať telefonicky na klientskom centre alebo písomne. Žiadosť o zmenu termínu splátok nájdete TU.

Budete mi zasielať výpisy o uhradených splátkach?

V prípade, že o túto službu prejavíte záujem, budeme Vám každý mesiac zasielať elektronický výpis. Táto služba je zadarmo.

Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018 (PDF 1,15 MB)

Zobraziť všetky úverové podmienky

Sadzobník platný pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017 (PDF 210 kB)

Zobraziť všetky sadzobníky

Informácie k poisteniu

Zobraziť všetky informácie k poisteniu

Formuláre

Zobraziť všetky formuláre

Dlhometer

 
 
 
 
 
 
 
 
Spočítať

Miera bezpečia

Čo je dlhometer a na čo slúži?

Dlhometer je praktická pomôcka chrániaca pred vysokými dlhmi.

Môžete si na ňom zmerať, aká bude miera zadlženia Vašej domácnosti, keď si vezmete pôžičku, o ktorej uvažujete.

Vyplňte parametre pôžičky, uveďte príjmy a výdavky Vašej domácnosti, počet členov a svoj vek. Dlhometer zadané údaje vyhodnotí a na stupnici zobrazí, či s novou pôžičkou bude miera zadĺženia vysoká, priemerná alebo nízka a naše odporúčania, či si úver zobrať alebo nie.

Dlhometer Vám pomôže rozhodnúť sa správne a minimalizovať riziko, že sa s pôžičkou dostanete do problémov.

 

Pôzička na kartu

Pôžičku na kartu si jednoducho vybavíte telefonicky s pomocou našich vyškolených operátorov. Budete potrebovať dva doklady totožnosti. Ak ste občanom SR, musí byť jedným z týchto dokladov platný občiansky preukaz.

Ďalším dokladom potom môže byť napríklad vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz. Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO. Majte pripravené aj číslo svojho účtu, kam Vám pošleme peniaze.

Po schválení pôžičky od vás budeme potrebovať kópie vyššie uvedených dokladov a tiež doloženie vašich príjmov (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou, rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Pôžičku si potom vybavíte v niekoľkých jednoduchých krokoch:

Zavolajte alebo vyplňte formulár

Zavolajte na bezplatnú linku 0800 608 708. Ak nemáte práve po ruke telefón, môžete tiež vyplniť formulár so žiadosťou a naši operátori vám zavolajú späť.

Pripravte si potrebné doklady

Pre telefonický hovor s naším operátorom majte pripravené dva doklady totožnosti (napr. platný cestovný pas, platný vodičský preukaz, rodný list, zbrojný preukaz). Občania SR musia vždy doložiť občiansky preukaz. Ak ste zamestnanec alebo SZČO, pripravte si údaje o svojom zamestnávateľovi či podnikaní - presný názov, adresu, telefónne číslo na pevnú linku príp. mobilný telefón a IČO.

Peniaze na účet

Ak vašu žiadosť schválime, zmluvu vám pošleme poštou alebo si ju zobrazíte v Správcovi financií. Hotovosť vám zašleme na účet.

Viac

Ako požiadať o ďalší úver

Ak máte záujem o ďalší úver, najjednoduchšie je kontaktovať naše klientske centrum na telefónnom čísle 0850 11 11 18. Naši špeciálne vyškolení operátori sú pripravení Vám pomôcť vybaviť úver priamo "na mieru".

 

Pre výšku pôžičky 2 400 eur, výške splátky 49 €, počtu splátok 84 a lehote splatnosti 15. 6. 2021 je úroková sadzba 16,62 % p.a., RPMN 18,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 4116 €. Splátka nezahŕňa poplatky za voliteľné doplnkové služby. Pri splnení podmienok pre vrátenie 1/2 zaplatených úrokov je úrok 9,59 % p.a., RPMN 10,1 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 258,01 €.

Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 1. 6. 2014, prvej splátke k 1. 7. 2014 a so splatnosťou ďalších splátok k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 8. 2014. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.skwww.HomeCredit.sk.

Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 7. 7. 2014 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176., ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov.

Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

x