Vďaka vhodnej pôžičke si môžete splniť svoje podnikateľské sny • Home…
Rady a návody > Financie > Vďaka vhodnej pôžičke si môžete splniť svoje podnikateľské sny

Vďaka vhodnej pôžičke si môžete splniť svoje podnikateľské sny

22. 3. 2024

Postaviť sa na vlastné nohy, vymaniť sa z klasického chodenia do zamestnania, každodenná práca „pre niekoho“ a štart vlastného podnikania, to znie lákavo. Obzvlášť ak máte svoj veľký sen, skvelý nápad alebo víziu pokračovania rodinnej firmy. V takom prípade je sloboda podnikania práve pre vás. Ak disponujete vlastným kapitálom, prípadne vám podnikanie slušne vynáša, je všetko v najlepšom poriadku. Ale aj tak môžu nastať situácie, keď môže váš podnik potrebovať finančnú injekciu. A nemusí to byť zrovna pomoc pri finančných problémoch – stačí len časovo obmedzená príležitosť na rozvoj, ktorá nepočká na to, až budete mať našetrený dostatočne veľký finančný obnos.

Shutterstock 1420768541 scaled

Môžete si skúsiť požičať od známych alebo rodiny alebo napríklad osloviť svojich fanúšikov prostredníctvom crowdfundigovej kampane. To sa ale hodí len v prípade, ak nepotrebujete zase takú závratnú sumu a navyše len v určitých odboroch činnosti. Overeným a veľmi schodným riešením je pôžička pre podnikateľa.

Možno vás napadne, prečo by som si mal požičiavať ako podnikateľ, keď by som si mohol vziať pôžičku ako fyzická osoba? V tom vám síce nikto zabrániť nemôže, ale produkty, ktoré banky či nebankové inštitúcie označujú ako podnikateľské pôžičky – a preukazujete sa pri ich vybavovaní pomocou svojho IČO – sú na tieto účely vytvorené a často ponúkajú, z pohľadu malého podnikateľa či živnostníka, výhodnejšie podmienky, prípadne tiež napr. daňové odpočty. Navyše si budujete lepšiu kreditnú históriu, ktorá môže byť v budúcnosti pre banku kľúčová v prípade, že budete chcieť zafinancovať nejaký väčší projekt.

Zaistený, alebo nezaistený úver? A na ako dlho?

Pôžičky pre podnikateľov môžeme rozdeliť do dvoch kategórií podľa dĺžky splatnosti a podľa ich zaistenia. Obidve tieto skupiny sa potom ďalej delia. Podľa dĺžky splatnosti sú na trhu k dispozícii podnikateľské pôžičky:

- krátkodobé, so splatnosťou do 12 mesiacov, často sú využívané na pokrytie krátkodobých finančných potrieb, ako sú sezónne výdavky alebo úhrady faktúr,

- dlhodobé, ktoré majú splatnosť nad 12 mesiacov a sú používané na dlhodobé investície, ako je nákup majetku, rozšírenie podnikania alebo projektové financovanie.

Druhé delenie je pri výbere podnikateľského úveru o niečo dôležitejšie. Aký je rozdiel medzi zaistenou a nezaistenou pôžičkou?

Zaistená pôžička je krytá aktívami alebo zárukami podnikateľa. Veľmi často ide o nehnuteľnosť (tzv. americká hypotéka), ako zábezpeka ale môžu poslúžiť aj automobil, stroj alebo cenné papiere. Pre veriteľa sú hlavné výhody zaisteného úveru v tom, že sa pre neho znižuje riziko. V prípade neschopnosti splácať môže veľmi jednoducho zábezpeku predať. Naopak ten, kto si financie požičiava, si má možnosť siahnuť na nižší úrok.

Naopak nezaistené pôžičky túto zábezpeku nepožadujú. Pre banku alebo nebankovú spoločnosť predstavujú väčšie riziko. Schvaľované sú na základe kreditnej minulosti a schopnosti podnikateľa splácať.

Čo budete pri žiadosti o podnikateľskú pôžičku dokladať?

Poskytovatelia si žiadateľa o úver vždy dôkladne preveria. A pri podnikateľských úveroch to platí obzvlášť. Predsa len často ide o vyššie sumy, pokojne aj v rádoch miliónov korún. Pri žiadosti o podnikateľský úver sa preto pripravte na vyplnenie formulára, ale tiež na to, že poskytovateľ bude chcieť nahliadnuť hlbšie do vášho podnikania. Väčšina z nich preto od vás bude chcieť jedno alebo viac daňových priznaní, a to vrátane príloh, ako sú výkaz zisku a strát alebo účtovnícka súvaha.

Autor: Vojtěch Mach
Zdieľať na sociálnych sieťach
Facebook LinkedIn
Shutterstock 338171120 scaled
Ďalší článok

Pôžička, úver alebo lízing?

Rady a návody > Financie