Pre novinárov

Na Vaše otázky je pripravený odpovedať mediálny zástupca, v odborných záležitostiach sa môžete obracať na analytika spoločnosti Home Credit.

Michal Račko

Mediálny zástupca Home Credit Slovakia a.s.

Michal Račko

Posledná tlačová správa

Online projekty Home Creditu povedie Jaroslav Jíra 29. 11. 2016

Manažérsky tím spoločnosti Home Credit rozširuje Jaroslav Jíra, ktorý povedie novú divíziu Online Business Development. V pozícii riaditeľa divízie bude zodpovedný za integráciu súčasných inovačných online projektov do štruktúry spoločnosti a rozvoj ďalších projektov nielen z oblasti spotrebiteľského financovania.  
Ďalšie tlačové správy