Pre novinárov

Na Vaše otázky je pripravený odpovedať mediálny zástupca, v odborných záležitostiach sa môžete obracať na analytika spoločnosti Home Credit.

Posledná tlačová správa

Sedemdesiat percent Slovákov očakáva v roku 2019 zvýšené mesačné výdavky. Každému piatemu chýba na pokrytie všetkých potrieb viac ako 300 eur 9. 1. 2019

Traja z desiatich Slovákov vstupujú do roku 2019 s tým, že ich čakajú výrazne vyššie výdavky na potraviny, služby či úhradu energií. Ďalších viac ako 40 percent očakáva aspoň mierne zvýšenie takýchto nákladov. Drvivá väčšina ľudí sa vyjadrila, že by potrebovali viac peňazí. Tretina Slovákov by aktuálne na pokrytie všetkých potrieb požadovala navyše oproti svojim príjmom sumu od 150 do 300 eur. Približne pätine opýtaných chýba viac ako 300 eur. S tým súvisia aj nároky Slovákov na výšku svojich zárobkov. Dve tretiny ľudí totiž uviedli, že nie sú spokojní so súčasnou výškou svojho platu. Štyridsaťpäť percent očakáva v tomto roku jeho zvýšenie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit *. 
Ďalšie tlačové správy