Klientská zóna - Šikovná karta

Hľadáte informácie k niektorej z ostatných kariet?

Ako správne peniaze splácať

Z Vášho výpisu zistíte výšku splátky. Ponúkame tiež zadarmo službu Elektronické mesačné výpisy, ktoré dostanete skôr a skôr tiež poznáte výšku svojej splátky. Peniaze môžete platiť prevodom zo svojho bežného účtu v ktorejkoľvek banke v SR alebo poštovou poukážkou, ktorú nájdete v každom výpise. Spôsob je možný zmeniť kedykoľvek, vždy je len nutné zaslať splátku na správny bankový účet a so správnym variabilným symbolom (bankový účet aj variabilný symbol nájdete vo Vašom výpise).

Vyčerpané peniaze začínate splácať podľa svojich možností od nasledujúceho mesiaca.

  • Minimálna mesačná splátka tvorí 4% z vyčerpanej sumy (minimálne 12 €)
  • Môžete však zaplatiť akúkoľvek sumu, vyššiu ako je stanovená minimálna splátka, alebo celú dlžnú sumu uhradiť naraz.

Akýmkoľvek splácaním si obnovujete svoj disponibilný zostatok na karte pre ďalšie čerpanie.

Pozor! Splátku je potrebné zaplatiť tak, aby bola najneskôr do 20. dňa v mesiaci pripísaná na náš účet.

Celkovú výšku dlžnej čiastky sa dozviete v podrobnom mesačnom výpise, kde nájdete aj prehľad všetkých vykonaných transakcií.

Viac

Ako riešiť problémy

Ak sa dostanete do problému so splácaním, nie je dobré čakať na to, až Vám začnú chodiť upomienky. Kontaktovať spoločnosť v prípade, že nemôžete splácať, je nevyhnutnosť. Čím dlhší čas budete dlhovať, tým ťažšie pre Vás bude dostať sa z tejto situácie von.

Bez odkladov zavolajte na zákaznícku linku, kde operátorom vysvetlíte svoju situáciu. Vyškolení operátori Vám navrhnú riešenie, ako v tejto situácii ďalej postupovať. Oplatí sa veriteľa kontaktovať okamžite, akonáhle zistíte, že nebudete môcť uhradiť ďalšiu splátku.

Rozhodne nečakajte so splátkou na ďalší mesiac. Splátky by sa Vám tak len nahromadili a museli by ste potom zaplatiť väčší finančný obnos, než predošlý mesiac.

Nevyrážajte klin klinom. Pôžičkou u inej spoločnosti síce splatíte jeden "horiaci" dlh, druhý si ale založíte. Situáciu to teda nevyrieši, len sa tým ocitnete v tzv dlhovej špirále. Hneď na začiatku splácania sa pravdepodobne dostanete do známej situácie, kedy na splátku nebudete mať peniaze.

Väčšina spoločností pristupuje k svojim klientom neschopným splácať individuálne. Záleží teda hlavne na Vašej ochote a odhodlaní celú situáciu riešiť a urobiť pre to maximum.

Ak sa dostanete do situácie, kedy ste v naozajstnej dlhovej pasci, hrozí Vám exekúcia a neviete kadiaľ kam, možno podať žiadosť o oddĺženie ku krajskému súdu. Ak súd rozhodne o oddĺžení formou splátkového kalendára a Vy splníte podmienky oddĺženia, budete po dobu maximálne piatich rokov žiť z nevyhnutného minima, ktoré Vám bude stanovené. Zvyšok Vašich peňazí pôjde na splátky, pričom po splnení podmienok oddĺženia môžete požiadať o oslobodenie od prípadne neuhradenej časti záväzkov.

Viac

Položenie novej otázky

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty