Najčastejšie otázky k autám na splátky • Home Credit Slovakia, a.s.

Auto na splátky

Auto na splátky
Môžem si v rámci úveru dohodnúť aj havarijné poistenie?
Áno, o havarijné poistenie si môžete požiadať zároveň so žiadosťou o úver. Poistné za havarijné poistenie je potom súčasťou splátky úveru.
Budú zohľadnené moje bonusy alebo malus pri výpočte poistného?
Ak si dohodnete poistenie ako súčasť úverovej zmluvy, bude výpočet poistného v tzv. fixnej ​​výške. To znamená, že bonusy ani malus nebudú vo Vašom poistení zohľadnené. Výška poistného bude rovnaká po celú dobu trvania úverovej zmluvy bez ohľadu na prípadnú nehodovosť klienta.
Kto mi vydá zelenú a bielu kartu?
Pri vybavení poistenia spolu s uzavretím úverovej zmluvy Vám predajca vystaví dočasnú zelenú a bielu kartu priamo na mieste. Následne Vám bude zaslaná zelená a biela karta priamo z poisťovne. Takisto Vám bude karta zaslaná každý ďalší rok vždy k dátumu výročia Vašej zmluvy.
Môžem si v priebehu trvania úveru na vozidlo pridať alebo zrušiť poistenie?
Začiatok poistenia je možné si v súčasnosti vybaviť iba od dátumu účinnosti Úverovej zmluvy. Ukončenie poistenia je možné k dátumu nasledujúcej splátky úveru.
Môžem si v priebehu trvania úveru na vozidlo pripoistiť čelné sklo?
O doplnkové poistenie (napr. čelného skla, batožiny, úrazu dopravovaných osôb) je v súčasnosti možné požiadať súčasne so žiadosťou o úver s ponúkaným havarijným poistením konkrétnej spolupracujúcej poisťovni. Poistné za doplnkové poistenie je potom súčasťou úveru.
Stala sa mi poistná udalosť, ako a komu ju mám nahlásiť?
Poistnú udalosť nahláste bezodkladne do poisťovne vinníka nehody a tiež na Klientske centrum Home Creditu Slovakia, pretože naša spoločnosť bude následne v spojení s oddelením likvidácie poisťovne pre prípad dodania niektorých dokumentov potrebných k vybaveniu poistnej udalosti.
Treba splácať úver v priebehu riešenia poistnej udalosti?
Áno, úver ste povinný splácať aj v priebehu šetrenia poistnej udalosti. Po ukončení šetrenia poistnej udalosti vo výslednej kalkulácii budú tieto splátky samozrejme zohľadnené.
Kde si môžem nechať opraviť poškodené vozidlo?
Všetky zmluvné poisťovne akceptujú opravu vozidla iba v tzv. autorizovaných opravovniach. Ak si vozidlo necháte opraviť v neautorizovanej opravovni, riskujete zníženie poistného plnenia o 10-30%. Zmluvné poisťovne ani spoločnosť Home Credit neakceptuje opravu vozidla rozpočtom, tzn. svojpomocne.
Aké musím splniť podmienky, aby som mohol kúpiť auto na splátky?
Na získanie pôžičky na auto musíte byť plnoletá osoba, mať stály zdroj príjmu a spĺňať podmienky Home Credit Slovakia, a. s., najmä nesmie nákup na splátky ohroziť chod vašej domácnosti.
Aké drahé auto si môžem na splátky kúpiť?
Na splátky si môžete kúpiť osobný alebo úžitkový automobil podľa vašich finančných možností. Minimálna financovaná suma je 1 000 €.
Aké auto si môžem na splátky kúpiť?
Môžete si vybrať akékoľvek osobné auto, ktoré vám bude vyhovovať. Nemusíte sa navyše obmedzovať len na auto. S našou pomocou si môžete kúpiť tiež motorku alebo autodoplnky, ktoré si vyberiete.
Aké sú pri pôžičke na auto poplatky?
Vybavenie pôžičky na auto a jej vedenie sú zadarmo. Rovnako tak mimoriadne splátky. V prípade omeškania v splácaní vám môžu byť účtované sankcie.
Kedy bude ukončené dohodnuté poistenie?
Ak si dohodnete havarijné poistenie alebo povinné zmluvné poistenie ako súčasť úverovej zmluvy, Vaše poistenie vždy končí spolu s ukončením úverovej zmluvy (napr. u predčasného doplatenia úveru alebo riadneho splatenia úveru). Od dátumu ukončenia úverovej zmluvy ste už povinný si vozidlo poistiť sám individuálnym poistením. Ak na Vašom vozidle nastala poistná udalosť totálna škoda alebo odcudzenie, Vaše poistenie zaniká k dátumu poistnej udalosti. Ak o ukončenie poistenia žiadate v priebehu trvania úverovej zmluvy, Vaše poistenie zaniká vždy k dátumu nasledujúcej splátky.
Kedy si môžem odviezť vybrané auto?
S autom môžete odísť hneď ako s predávajúcim vyriešite všetku dokumentáciu a podpíšete úverovú zmluvu.
Môžem si v rámci úveru na vozidlo dohodnúť aj povinné zmluvné poistenie?
Áno, o poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, tzv. povinné zmluvné poistenie si môžete požiadať zároveň so žiadosťou o úver. Poistné za povinné zmluvné poistenie je potom súčasťou splátky úveru.
Bude sa výška poistného meniť v priebehu splácania úveru na vozidlo?
Nie, výška poistného bude rovnaká po celú dobu trvania úverovej zmluvy bez ohľadu na prípadnú nehodovosť klienta.