Najčastejšie otázky

Pôžičky
Karty
Konsolidácia
Nákup na splátky
Auto na splátky
Hotovostná pôžička

Auto na splátky

Auto na splátky

Môžem si v rámci úveru na vozidlo dohodnúť aj povinné zmluvné poistenie?

Áno, o poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, tzv. povinné zmluvné poistenie si môžete požiadať zároveň so žiadosťou o úver. Poistné za povinné zmluvné poistenie je potom súčasťou splátky úveru.

Budú zohľadnené moje bonusy alebo malus pri výpočte poistného?

Ak si dohodnete poistenie ako súčasť úverovej zmluvy, bude výpočet poistného v tzv. fixnej ​​výške. To znamená, že bonusy ani malus nebudú vo Vašom poistení zohľadnené. Výška poistného bude rovnaká po celú dobu trvania úverovej zmluvy bez ohľadu na prípadnú nehodovosť klienta.

Môžem si v rámci úveru dohodnúť aj havarijné poistenie?

Áno, o havarijné poistenie si môžete požádať zároveň so žiadosťou o úver. Poistné za havarijné poistenie je potom súčasťou splátky úveru.

Bude sa výška poistného meniť v priebehu splácania úveru na vozidlo?

Nie, výška poistného bude rovnaká po celú dobu trvania úverovej zmluvy bez ohľadu na prípadnú nehodovosť klienta.

Môžem si v priebehu trvania úveru na vozidlo pripoistiť čelné sklo?

O doplnkové poistenie (napr.čelného skla, batožiny, úrazu dopravovaných osôb) je v súčasnosti možné požiadať súčasne so žiadosťou o úver s ponukaným havarijným poistením konkrétnej spolupracujúcej poisťovni. Poistné za doplnkové poistenie je potom súčasťou úveru.

Môžem si v priebehu trvania úveru na vozidlo pridať alebo zrušiť poistenie?

Začiatok poistenia je možné si v súčasnosti vybaviť iba od dátumu účinnosti Úverovej zmluvy. Ukončenie poistenia je možné k dátumu nasledujucej splátky úveru.

Kedy bude ukončené dohodnuté poistenie?

Ak si dohodnete havarijné poistenie alebo povinné zmluvné poistenie ako súčasť úverovej zmluvy, Vaše poistenie vždy končí spolu s ukončením úverovej zmluvy (napr. u predčasného doplatenia úveru alebo riadneho splatenia úveru). Od dátumu ukončenia úverovej zmluvy ste už povinný si vozidlo poistiť sám individuálnym poistením. Ak na Vašom vozidle nastala poistná udalosť totálna škoda alebo odcudzenie, Vaše poistenie zaniká k dátumu poistnej udalosti. Ak o ukončenie poistenia žiadate v priebehu trvania úverovej zmluvy, Vaše poistenie zaniká vždy k dátumu nasledujúcej splátky.

Kto mi vydá zelenú a bielu kartu?

Pri vybavení poistenia spolu s uzavretím úverovej zmluvy Vám predajca vystaví dočasnú zelenú a bielu kartu priamo na mieste. Následne Vám bude zaslaná zelená a biela karta priamo z poisťovne. Takisto Vám bude karta zaslaná každý ďalší rok vždy k dátumu výročia Vašej zmluvy.

Stala sa mi poistná udalosť, ako a komu ju mám nahlásiť?

Poistnú udalosť nahláste bezodkladne do poisťovne vinníka nehody a tiež na klientské centrum Home Creditu Slovakia, pretože naša spoločnosť bude následne v spojení s oddelením likvidácie poisťovne pre prípad dodania niektorých dokumentov potrebných k vybaveniu poistnej udalosti.

Treba splácať úver v priebehu riešenia poistnej udalosti?

Áno, úver ste povinný splácať aj v priebehu šetrenia poistnej udalosti. Po ukončení šetrenia poistnej udalosti vo výslednej kalkulácii budú tieto splátky samozrejme zohľadnené.

Kde si môžem nechať opraviť poškodené vozidlo?

Všetky zmluvné poisťovne akceptujú opravu vozidla iba v tzv. autorizovaných opravovniach. Ak si vozidlo necháte opraviť v neautorizovanej opravovni, riskujete zníženie poistného plnenia o 10-30%. Zmluvné poisťovne ani spoločnosť Home Credit neakceptuje opravu vozidla rozpočtom, tzn. svojpomocne.