Najčastejšie otázky k hotovostnej pôžičke • Home Credit Slovakia, a.s.

Hotovostná pôžička

Hotovostná pôžička
Ak podpíšem úverovú zmluvu a dostanem peniaze, môžem zmluvu zrušiť? V akej lehote?
Ak vám podmienky zmluvy z nejakého dôvodu nebudú vyhovovať, môžete pôžičku do jedného mesiaca od podpisu zmluvy vrátiť bez toho, aby ste za to zaplatili akékoľvek sankcie alebo úroky.
Kedy začína splácanie pôžičky?
Dátum prvej splátky je presne za mesiac od dátumu poskytnutia úveru.
Akým spôsobom možno splátku uhradiť?

Splátky môžete hradiť buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok.

Je možné zmeniť spôsob úhrady splátok v priebehu splácania úveru?
Splácať pôžičku môžete dvoma spôsobmi - bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Spôsob je možné zmeniť kedykoľvek, vždy je len nutné zaslať splátku na správny bankový účet a so správnym variabilným symbolom (bankový účet aj variabilný symbol nájdete vo Vašej úverovej zmluve).
Je dátum splatnosti zhodný s dátumom, kedy odošlem peniaze zo svojho účtu alebo zaplatím poštovú poukážku?
Splátky je potrebné hradiť tak, aby platba bola na našom účte vždy k dátumu splatnosti. Pri úhrade bankovým prevodom preto odporúčame platbu vykonať aspoň 3 pracovné dni pred dátumom splatnosti, u poštovej poukážky potom aspoň 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti).
Ak mi nevyhovuje termín splátky zo splátkového kalendára, môžem si tento termín zmeniť?

Ak Vám nevyhovuje termín splátky, vyplňte žiadosť, ktorú nájdete TU. Vyplnenú žiadosť odošlite na adresu:
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

Je možné pôžičku predčasne splatiť? Ak áno, za akých podmienok?
Áno, pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť. Neplatíte za to žiadne poplatky, predčasné splatenie pôžičky je úplne zadarmo. Úroky platíte iba do doby predčasného splatenia. O úmysle splatiť úver predčasne je potreba nás len informovať písomne 1 mesiac vopred. V prípade, že tak neurobíte, bude vaša mimoriadna splátka použitá na úhradu splátok úveru a úrokov stanovených v zmluve.
Čo robiť pri zmene osobných údajov (napr. priezvisko, adresa)?

Ak došlo k zmene Vašich osobných údajov, vyplňte žiadosť uvedenú TU a zašlite na adresu:

Home Credit Slovakia, a.s.

Teplická 7434/147

921 22 Piešťany

Môžem zmeniť výšku mesačnej splátky?
V prípade, že máte záujem o zmenu výšky splátok kontaktujte prosím naše Klientske centrum na telefóne 0850 11 11 18. Naši operátori s vami preberú konkrétny postup zníženia / zvýšenia splátok.
Čo mám robiť, ak mi prišla upomienka, že som nezaplatil / a splátku?
Ak ste platbu doteraz neuhradili, zaplaťte prosím obratom celkovú sumu uvedenú na upomienke. Ak ste už mesačnú splátku uhradili a bol Vám vyčíslený poplatok za upomienku, je nutné ho do troch dní uhradiť.
Môžem si odložiť mesačnú splátku?
V prípade, že máte záujem o odloženie mesačnej splátky, kontaktujte prosím naše Klientske centrum na telefóne 0850 11 11 18. Naši operátori s vami preberú konkrétny postup odloženia splátky. Viac informácií nájdete TU.
Kde zistím informácie o poistení?
Máte v zmluve dohodnuté poistenie a potrebujete zistiť aké poistné krytí Vám poistenie poskytuje? Alebo potrebujete nahlásiť poistnou udalosť? Detailné informácie o poistení nájdete TU.