Pôžička bez registra a doloženia príjmov • Slovník pojmov • Home…

Pôžička bez nahliadnutia do registra a doloženia príjmov

Ľudia často vyhľadávajú pôžičky bez registra a doloženia príjmov. Veriteľ by však mal pred poskytnutím pôžičky posúdiť úveryschopnosť žiadateľa. K tomu môže okrem iného dochádzať na základe informácií, ako žiadateľ spláca svoje existujúce dlhy. Tieto informácie je ťažké získať inak ako nahliadnutím do registrov dlžníkov. Z registrov je možné zistiť, či žiadateľ svoje doterajšie úvery spláca riadne a včas, alebo nie.

Je štandardom, že veritelia pri nových žiadostiach o pôžičku overujú v registroch, napríklad Spoločnom registri bankových informácií (SRBI) alebo Nebankovom registri klientskych informácií (NRKI), ako sa žiadateľ správa vo vzťahu k svojim súčasným úverom. Je to obojstranne výhodné, pretože pri pozitívnej histórii žiadateľa môže veriteľ predpokladať, že bude dostávať splátky riadne a včas. Naopak negatívna história splácania môže znamenať vyššie riziko pre veriteľa.

Ani jedna strana totiž nemá záujem dostať sa do ťažkej situácie, ak by dlžník nebol schopný splácať. Preto veriteľ zisťuje, či má žiadateľ dostatočne vysoké príjmy a nie je už súčasne príliš zaťažený staršími dlhmi alebo úvermi.

Home Credit požičiava zodpovedne

V Home Credite si myslíme, že zodpovedný, férový a bezpečný prístup je pri poskytovaní pôžičiek základom. Určitý stupeň overovania vašej bonity je pred poskytnutím úveru nevyhnutný na dodržanie našich zákonných povinností ako veriteľa. Cieľom je overiť, že vás pôžička finančne neohrozí.

Nemusíte sa báť, že so záznamom v registri Vám neposkytneme pôžičku. Keď uvidíme, že riadne a včas splácate doterajšie úvery, je takáto informácia pozitívna. To platí v prípade, že nie ste príliš zadlžení. Vždy tak budeme mať istotu, že vás pôžička nezaťaží príliš a nedostanete sa do dlhovej pasce.

Pozor na nebezpečné ponuky pôžičiek

Na internete môžete nájsť neseriózne ponuky, ktoré sľubujú rýchle peniaze bez nahliadnutia do registra alebo overovania príjmov. Takéto konanie je jasným signálom nebezpečnej pôžičky pre klienta. Často vyniká enormným úrokom, vysokými sankciami za oneskorenie platby a nekončí dobre.

Týchto ponúk našťastie v posledných rokoch výrazne ubudlo. Veľký podiel na zlepšení situácie v sektore spotrebiteľských úverov majú regulácie, ktoré donútili neserióznych veriteľov ukončiť svoju činnosť. Napriek tomu je dobré zostať obozretný a pri výbere poskytovateľa pôžičky overovať, či má poskytovateľ povolenie poskytovať úvery udelené NBS.

Máte záujem o Flexibilnú pôžičku na kartu od Home Creditu?