Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky

Konsolidácia

Úverové podmienky

21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Stiahnuť
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 26. 10. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017 do 25.10.2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2015 do 11. 04. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014 do 30. 09. 2015
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 4. 2014 do 30. 09. 2014
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 11. 2013 do 31. 03. 2014
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 15. 5. 2013 do 31. 10. 2013

Sadzobníky

21. 12. 2019
Sadzobník platný pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017
21. 12. 2019
Sadzobník platný pre zmluvy uzatvorené od 15. 3. 2016
21. 12. 2019
Sadzobník platný pre zmluvy uzatvorené od 22. 5. 2013 do 14. 03. 2016

Informácie k poisteniu

21. 12. 2019
Informace o změně pojistitele
01. 11. 2018
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 11. 2018
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009 - aktuálne platné znenie
25. 05. 2018
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania

Formuláre

21. 12. 2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy