Ukončené Tesco Finančné služby • Home Credit Slovakia, a.s.

Projekt Tesco Finančné služby sme ukončili k 1. 4. 2023. Všetky produkty aj komunikácie prešli pod značku Home Credit.
Dokumenty na poistenie produktov nájdete tu.

Ukončené Tesco Finančné služby

Úverová karta

01.06.2022
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IUK122 platné od 1. 6. 2022
Stiahnuť
01.08.2021
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK220 platné od 1.8.2021
Stiahnuť
01.10.2020
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK220 platné od 1.10.2020
Stiahnuť
09.01.2020
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK120, platné od 9. 1. 2020
Stiahnuť
21.11.2018
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK318, platné od 24. 10. 2018
Stiahnuť
25.05.2018
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK218, platné od 25. 5. 2018
Stiahnuť
13.01.2018
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK118, platné od 13.1.2018
Stiahnuť
26.10.2017
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK217, platné od 26.10.2017
Stiahnuť
12.04.2017
Úverové podmienky pre Úverovú kartu Tesco – IHTK117, platné od 12.4.2017
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov k Úverovej karte Tesco pre zmluvy uzatvorené od 1. 6. 2022 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien k Úverovej karte Tesco pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov k Úverovej karte Tesco pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2020 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov k Úverovej karte Tesco pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2019 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
26.02.2020
Odstúpenie od zmluvy
Stiahnuť
21.12.2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
Stiahnuť
01.06.2022
Potvrdenie o výške príjmov
Stiahnuť
21.12.2019
Reklamácia kartovej transakcie
Stiahnuť
21.12.2019
Výpoveď úverovej zmluvy o revolvingovom úvere
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o nové vygenerovanie PIN
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o vrátenie preplatku
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o vydanie náhradnej karty
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
Stiahnuť

Kreditné karty

01.09.2022
Úverové podmienky ITK221P2 pre zmluvy uzatvorené od 1. 9. 2022
Stiahnuť
01.06.2022
Úverové podmienky ITK221P pre zmluvy uzatvorené od 1.6.2022
Stiahnuť
01.08.2021
Úverové podmienky ITK221P pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Stiahnuť
01.03.2021
Úverové podmienky ITK121P pre zmluvy uzatvorené od 1.3.2021
Stiahnuť
01.10.2020
Úverové podmienky ITK120P pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2020
Stiahnuť
25.05.2018
Úverové podmienky ITK218P pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Stiahnuť
13.08.2019
Úverové podmienky ITK117P pre zmluvy uzatvorené od 12.4.2017 do 25.10.2018
Stiahnuť
12.01.2018
Úverové podmienky ITK118P pre zmluvy uzatvorené od 13. 1. 2018 - Clubcard kreditná karta Premium PLUS
Stiahnuť
12.01.2018
Úverové podmienky ITK217P pre zmluvy uzatvorené od 26.10.2017 do 12.1.2018 - Clubcard kreditná karta Premium PLUS
Stiahnuť
23.11.2016
Úverové podmienky ITK116P pre zmluvy uzatvorené od 23. 11. 2016 - Clubcard kreditná karta Premium PLUS
Stiahnuť
01.10.2015
Úverové podmienky ITK115P pre Clubcard kreditnú kartu Premium platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2015
Stiahnuť
04.02.2015
Úverové podmienky ITK114 pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2014 do 30.9.2015
Stiahnuť
03.10.2014
Úverové podmienky ITK114 pre Clubcard kreditnú kartu platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
Stiahnuť
10.11.2013
Úverové podmienky ITK213P pre zmluvy uzatvorené od 13.9.2013
Stiahnuť
10.11.2013
Úverové podmienky ITK213 pre zmluvy uzatvorené od 13.9.2013
Stiahnuť
01.01.2013
Úverové podmienky pre zmluvy ITK113P uzatvorené od 1.1.2013
Stiahnuť
21.12.2019
Podmienky služby SMS info
Stiahnuť
21.12.2019
Najčastejšie otázky týkajúce sa Google Pay
Stiahnuť
21.12.2019
Návod na registráciu karty do aplikácie Google Pay
Stiahnuť
21.12.2019
Zmluva o karte v mobilnom zariadení (platná od 1. 3. 2019)
Stiahnuť
18.08.2020
Najčastejšie otázky týkajúce sa Apple Pay
Stiahnuť
18.08.2020
Zmluva o karte v mobilnom zariadení - Apple Pay
Stiahnuť
08.03.2023
Zmeny v Zmluve o platobných službách – používanie kreditnej karty (platné od 13. 1. 2018)
Stiahnuť
20.03.2023
Dodatok k úverovým zmluvám
Stiahnuť
08.03.2023
Dodatok k úverovým podmienkam – splátkové programy
Stiahnuť
22.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Nákupná karta Home Credit pre zmluvy uzatvorené od 23. 11. 2016 (platný od 1. 4. 2023)
Stiahnuť
22.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Nákupná karta Home Credit pre zmluvy uzatvorené do 22. 11. 2016 (platný od 1. 4. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien – Clubcard kreditná karta Premium PLUS2 pre zmluvy uzatvorené od 1. 9. 2022 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium PLUS (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium PLUS pre zmluvy uzatvorené od 1.3.2021 (platné do 31. 10. 2021)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium PLUS pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2020 (platné do 31. 10. 2021)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium PLUS pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2019 (platné do 31. 10. 2021)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium PLUS pre zmluvy uzatvorené od 20.4.2017 – 31.1.2019 (platné do 31. 10. 2021)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium PLUS pre zmluvy uzatvorené od 23.11.2016 - 19.4.2017 (platné do 31. 10. 2021)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium pre zmluvy uzatvorené od 1. 8. 2013 (platné do 31. 10. 2021)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník 2 poplatkov a odmien - Clubcard kreditná karta Premium (platné do 31. 10. 2021)
Stiahnuť
26.02.2020
Odstúpenie od zmluvy
Stiahnuť
21.12.2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
Stiahnuť
01.06.2022
Potvrdenie o výške príjmov
Stiahnuť
21.12.2019
Reklamácia kartovej transakcie
Stiahnuť
21.12.2019
Výpoveď úverovej zmluvy o revolvingovom úvere
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o nové vygenerovanie PIN
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o vrátenie preplatku
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o vydanie náhradnej karty
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
Stiahnuť
01.04.2023
Pravidlá Premia programu pre Nákupnú kartu Home Credit od 1.4.2023
Stiahnuť

Hotovostný úver

01.06.2022
Úverové podmienky IHU122 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 1.6.2022
Stiahnuť
01.10.2020
Úverové podmienky ITH120 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2020
Stiahnuť
25.05.2018
Úverové podmienky ITH118 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5. 2018
Stiahnuť
01.08.2017
Úverové podmienky ITH217 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 26.10.2017
Stiahnuť
01.10.2015
Úverové podmienky ITH115 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2015
Stiahnuť
01.10.2014
Úverové podmienky ITH117 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017
Stiahnuť
03.10.2014
Úverové podmienky ITH114 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
Stiahnuť
01.01.2013
Úverové podmínky ITH113 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2013
Stiahnuť
01.03.2012
Úverové podmienky ITH112 pre TESCO hotovostný úver platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 3. 2012
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre získanie bonusu (26.10.2017 – 28.2.2018)
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre získanie bonusu Clubcard bodov za riadne splácanie
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre vrátenie časti zaplatených úrokov
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre vrátenie úrokov (31. 7. 2014 – 15. 8. 2014)
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre vrátenie úrokov (23. 9. 2013 – 3. 3. 2014)
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre vrátenie úrokov (16. 1. 2013 – 30. 4. 2013)
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre vrátenie úrokov (3. 10. 2011 – 5. 1. 2012)
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre vrátenie úrokov podľa zmluvy so sadzbou 9,9%
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov pre bezúčelové úvery a zlúčené účelové úvery dojednané od 1.2.2019 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov pre bezúčelové úvery a zlúčené účelové úvery dojednané od 12. 4. 2017 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník pre Hotovostnú pôžičku Tesco platný pre zmluvy uzatvorené od 15.3.2016 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník pre Hotovostnou požičku Tesco platný pre zmluvy uzatvorené od 1.6.2013 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov pre hotovostné úvery dojednané od 1. 6. 2022 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov pre bezúčelové úvery dojednané od 1.10.2020 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
26.02.2020
Odstúpenie od zmluvy
Stiahnuť
21.12.2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
Stiahnuť
01.06.2022
Potvrdenie o výške príjmov
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
Stiahnuť

Konsolidácia

01.06.2022
Úverové podmienky IKO122 platné pre zmluvy uzatvorené od 1.6.2022
Stiahnuť
01.10.2020
Úverové podmienky TKH120 platné pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2020
Stiahnuť
25.05.2018
Úverové podmienky TKH118 platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5. 2018
Stiahnuť
26.10.2017
Úverové podmienky TKH217 platné pre zmluvy uzatvorené od 26. 10. 2017
Stiahnuť
01.10.2015
Úverové podmienky TKH115 platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2015
Stiahnuť
19.03.2014
Úverové podmienky TKH114 platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 2. 2014
Stiahnuť
03.10.2014
Úverové podmienky TKH214 platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
Stiahnuť
08.03.2023
Podmienky pre získanie bonusu (31.5.2017 – 31. 10. 2017)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov pre jednorazové úvery dojednané od 1. 6. 2022 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník poplatkov pre bezúčelové úvery a zlúčené účelové úvery dojednané od 1.10.2020 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník pre Konsolidáciu Tesco platný pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2019 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník pre Konsolidáciu Tesco platný pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník pre Spojenie pôžičiek/konsolidácia Tesco platný pre zmluvy uzatvorené od 15. 3. 2016 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
20.03.2023
Sadzobník pre Spojenie pôžičiek/konsolidácia Tesco platný pre zmluvy uzatvorené od 22. 5. 2013 (platné do 31. 3. 2023)
Stiahnuť
26.02.2020
Odstúpenie od zmluvy
Stiahnuť
21.12.2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
Stiahnuť
01.06.2022
Potvrdenie o výške príjmov
Stiahnuť
21.12.2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
Stiahnuť
Žiadne výsledky