Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky
Konsolidácia
Nákup na splátky
Auto na splátky
Kreditná karta
Hotovostná pôžička
Obecné informácie
Ochrana osobných údajov

Hotovostná pôžička

Úverové podmienky

01. 10. 2020
Úverové podmienky pre hotovostné úvery - ISH120, platné pre zmluvy uzatvorené od 1.10.2020
Stiahnuť
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery - ISH118, platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5. 2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery - ISH117, platné pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre bezúčelový úver - ISH217, platné od 26.10. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery - ISH114, platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2013
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 9. 2011

Podmienky pre vrátenie úrokov

21. 12. 2019
Podmienky pre vrátenie bonusu - october 2014
21. 12. 2019
Podmienky pre vrátenie bonusu - october 2013
21. 12. 2019
Podmienky na vrátenie polovice zaplatených úrokov - máj 2013 - online žiadosti
21. 12. 2019
Podmienky na vrátenie polovice zaplatených úrokov - máj 2013

Formuláre

21. 12. 2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy

Sadzobníky

01. 10. 2020
Sadzobník poplatkov pre bezúčelové úvery a zlúčené účelové úvery od 1. 10. 2020

Informácie k poisteniu (k úverom dojednaným do 30.9.2020)

21. 12. 2020
Informácie o zmene poisťovateľa - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 191008262009 - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov - aktuálné platné znenie
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT
01. 04. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 04. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok)
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694)
21. 12. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie asistenčných služieb
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania

Informácie k poisteniu (k úverom dojednaným od 1.10.2020)

01. 10. 2020
Poučenie o uplatnení práva spotrebitela
01. 10. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie schopnosti splácať k úveru
01. 10. 2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSCPI 1-2020
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Invalidita poisteného 70 % a viac
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Pracovná neschopnosť poisteného
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Strata zamestnania
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Úmrtie poisteného