Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky

Úverové podmienky

21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery - ISH118, platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5. 2018
Stiahnuť
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery - ISH117, platné pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre bezúčelový úver - ISH217, platné od 26.10. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery - ISH114, platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2013
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre hotovostné úvery platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 9. 2011

Podmienky pre vrátenie úrokov

21. 12. 2019
Podmienky pre vrátenie bonusu - october 2014
21. 12. 2019
Podmienky pre vrátenie bonusu - october 2013
21. 12. 2019
Podmienky na vrátenie polovice zaplatených úrokov - máj 2013 - online žiadosti
21. 12. 2019
Podmienky na vrátenie polovice zaplatených úrokov - máj 2013

Formuláre

21. 12. 2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy

Sadzobníky

21. 12. 2019
Sadzobník pre hotovostný úver platný pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017
21. 12. 2019
Sadzobník platný pre zmluvy uzatvorené od 15. 3. 2016
21. 12. 2019
Sadzobník platný pre zmluvy uzatvorené od 1. 6. 2013
21. 12. 2019
Sadzobník platný pre zmluvy uzatvorené od 1. 3. 2013

Informácie k poisteniu

01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 04. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009 - aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie asistenčných služieb
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania