Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky

Nákup na splátky

Podmienky pre vrátenie úrokov

21. 12. 2019
Podmienky pre vrátenie úrokov od 15. 1. 2016
Stiahnuť
21. 12. 2019
Podmienky pre vrátenie zaplatených úrokov od 6.3. 2014 - 15.1.2016
21. 12. 2019
Podmienky vrátenia zaplatených úrokov - october 2013
21. 12. 2019
Podmienky vrátenia polovice zaplatených úrokov - november 2012
21. 12. 2019
Podmienky vrátenia zaplatených úrokov - jún 2012
21. 12. 2019
Podmienky vrátenia polovice zaplatených úrokov - jún 2012
21. 12. 2019
Podmienky vrátenia zaplatených úrokov - november 2011

Úverové podmienky

21. 12. 2019
Úverové podmienky - ISS118, platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5. 2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre spotrebitelské úvery platné pre zmluvy uzatvorené od 26. 10. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2014
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2015
21. 12. 2019
Úverové podmienky - ISS117, platné pre zmluvy uzatvorené od 12. 04. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky platné pre zmluvy uzatvorené od 15. 10. 2013
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre spotrebitelské úvery platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2013

Sadzobníky

21. 12. 2019
Sadzobník pre spotrebiteľský úver platný pre zmluvy uzatvorené od 12. 4. 2017
21. 12. 2019
Sadzobník pre spotrebiteľský úver platný pre zmluvy uzatvorené od 1. 6. 2013
21. 12. 2019
Sadzobník pre spotrebiteľský úver platný pre zmluvy uzatvorené od 1. 2. 2013

Informácie k poisteniu

21. 12. 2019
Informace o změně pojistitele
01. 11. 2018
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 11. 2018
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009 - aktuálne platné znenie
25. 05. 2018
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
12. 04. 2017
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie asistenčných služieb
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 25.5.2018
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb- platné od 27.10.2017
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 16.11.2016
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania

Formuláre

21. 12. 2019
Potvrdenie o výške príjmov
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy