Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky
Konsolidácia
Nákup na splátky
Auto na splátky
Kreditná karta
Hotovostná pôžička
Obecné informácie
Ochrana osobných údajov

Nákup na splátky

Informácie k Šikovnému účtu

01. 06. 2021
Úverové podmienky pre Šikovný účet - ISIKU121, platné pre zmluvy uzatvorené od 1.6. 2021
Stiahnuť
01. 06. 2021
Sadzobník služieb, poplatkov a odmien - Šikovný účet pre zmluvy uzatvorené od 1.6.2021
01. 04. 2021
Úverové podmienky – IESIKU121 - platné pre zmluvy uzatvorené od 1. 4. 2021

Úverové podmienky

01. 02. 2021
Úverové podmienky - ISS121, platné pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2021

Podmienky pre vrátenie úrokov

21. 12. 2019
Podmienky pre vrátenie úrokov od 15. 1. 2016

Formuláre

21. 12. 2019
Potvrdenie o výške príjmov
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu dátumu splatnosti mesačných splátok
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy

Sadzobníky

01. 10. 2020
Sadzobník pre spotrebiteľský úver platný pre zmluvy uzatvorené od 1. 10. 2020

Informácie k poisteniu (k úverom dojednaným do 30.9.2020)

21. 12. 2020
Informácie o zmene poisťovateľa - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 191008262009 - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
21. 12. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov - aktuálné platné znenie
21. 12. 2019
Informace o změně pojistitele
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT
01. 04. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 04. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok)
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694)
21. 12. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie asistenčných služieb
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 25.5.2018
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb- platné od 27.10.2017
21. 12. 2019
Všeobecné poistné podmienky asistenčných služieb - platné od 16.11.2016
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2020
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania

Informácie k poisteniu (k úverom dojednaným od 1.10.2020)

01. 10. 2020
Poučenie o uplatnení práva spotrebitela
01. 10. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie schopnosti splácať k úveru
01. 10. 2020
Rámcová poistná zmluva č. HCSCPI 1-2020
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Hospitalizácia
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Invalidita poisteného 70 % a viac
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Pracovná neschopnosť poisteného
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Strata zamestnania
01. 10. 2020
Oznámenie poistnej udalosti - Úmrtie poisteného