Úverové podmienky

Zmluvné úverové podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy. Upravujú práva a povinnosti medzi nami a klientom, ktorému sme poskytli úver na základe úverovej zmluvy. Ďalej obsahujú práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí revolvingového úveru, ktorú klient uzatvára zároveň s úverovou zmluvou.

Aktuálne úverové podmienky

Ďalšie informácie

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy